Opwekking 609 - U bent heilig

 

U bent heilig - U bent heilig
U bent machtig - U bent machtig
U bent waardig - U bent waardig
Eer en ontzag - Eer en ontzag


Ik wil volgen - Ik wil volgen
Ik wil luist'ren - Ik wil luist'ren
Van U houden - Van U houden
Iedere dag - Iedere dag

(Refrein)
(man) - (vrouw)
Ik wil zingen - U die koning bent
En juichen - en de hoogste Heer
In aanbidding - U de machtige
mij buigen - Kwam op aarde neer
U de Heer - Als Emannuel
aller Here - God zal met ons zijn 
U mijn God - Als het Lam van God
Wil ik eren - Zo volmaakt en rein
Ik wil zingen - U die leven geeft 
En juichen - Mij bevrijding bracht
In aanbidding - En voor eeuwig leeft
mij buigen - U hebt alle macht
U de Heer - U de Alfa, Omega 
aller Here - Eens zal ik U zien
U mijn God - U mijn Meester, Messias,
Wil ik eren - Verlosser en Vriend 

(man + vrouw) 
U bent mijn Vredevorst, en ik leef alleen voor U.
U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U.

 

Dit lied benoemd veel kanten van God. Het beschrijft wie Hij is en het beschrijft wat wij willen doen voor Hem. Het lied eindigt met waar het om gaat: ‘U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U!’ Dat is uiteindelijk wat het is en waar het om gaat. Hij is onze Vredevorst. Vredevorst betekent: Heer, Christus, Gezalfde, etc. Dat is wie Hij voor ons is. Door naar de aarde te komen en te sterven, is Hij onze Vredevorst geworden. En doordat Hij stierf voor ons – en onze Vredevorst werd - leven wij voor Hem. Wanneer Hij onze Vredevorst is geworden willen we als het goed is niets liever dan voor Hem leven, te doen wat Hij van ons vraagt. Willen we volgen, luisteren en van Hem houden. Iedere dag. Dan willen we iedere dag weer tot Zijn eer leven.
 
Wanneer wij voor Hem gaan leven, betekent dat ook dat we plaats voor Hem moeten maken. Dan moeten we misschien wel onze prioriteiten gaan veranderen. Wat zou jij moeten veranderen als je voor Hem wilt gaan leven? Misschien hoef je niets te veranderen en staat Jezus al op je nummer 1. Maar misschien moet je wel het een en ander gaan veranderen. Wanneer je voor Hem gaat leven, betekent het ook dat Hij in je leeft en met je leeft. Wat voor leven leid je nu? Zou je daarin ook wat moeten veranderen? Hij wil jouw vredevorst zijn. Wil jij voor Hem leven?

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom