Opwekking 609 - U bent heilig

 

U bent heilig - U bent heilig
U bent machtig - U bent machtig
U bent waardig - U bent waardig
Eer en ontzag - Eer en ontzag


Ik wil volgen - Ik wil volgen
Ik wil luist'ren - Ik wil luist'ren
Van U houden - Van U houden
Iedere dag - Iedere dag

(Refrein)
(man) - (vrouw)
Ik wil zingen - U die koning bent
En juichen - en de hoogste Heer
In aanbidding - U de machtige
mij buigen - Kwam op aarde neer
U de Heer - Als Emannuel
aller Here - God zal met ons zijn 
U mijn God - Als het Lam van God
Wil ik eren - Zo volmaakt en rein
Ik wil zingen - U die leven geeft 
En juichen - Mij bevrijding bracht
In aanbidding - En voor eeuwig leeft
mij buigen - U hebt alle macht
U de Heer - U de Alfa, Omega 
aller Here - Eens zal ik U zien
U mijn God - U mijn Meester, Messias,
Wil ik eren - Verlosser en Vriend 

(man + vrouw) 
U bent mijn Vredevorst, en ik leef alleen voor U.
U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U.

 

Dit lied benoemd veel kanten van God. Het beschrijft wie Hij is en het beschrijft wat wij willen doen voor Hem. Het lied eindigt met waar het om gaat: ‘U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U!’ Dat is uiteindelijk wat het is en waar het om gaat. Hij is onze Vredevorst. Vredevorst betekent: Heer, Christus, Gezalfde, etc. Dat is wie Hij voor ons is. Door naar de aarde te komen en te sterven, is Hij onze Vredevorst geworden. En doordat Hij stierf voor ons – en onze Vredevorst werd - leven wij voor Hem. Wanneer Hij onze Vredevorst is geworden willen we als het goed is niets liever dan voor Hem leven, te doen wat Hij van ons vraagt. Willen we volgen, luisteren en van Hem houden. Iedere dag. Dan willen we iedere dag weer tot Zijn eer leven.
 
Wanneer wij voor Hem gaan leven, betekent dat ook dat we plaats voor Hem moeten maken. Dan moeten we misschien wel onze prioriteiten gaan veranderen. Wat zou jij moeten veranderen als je voor Hem wilt gaan leven? Misschien hoef je niets te veranderen en staat Jezus al op je nummer 1. Maar misschien moet je wel het een en ander gaan veranderen. Wanneer je voor Hem gaat leven, betekent het ook dat Hij in je leeft en met je leeft. Wat voor leven leid je nu? Zou je daarin ook wat moeten veranderen? Hij wil jouw vredevorst zijn. Wil jij voor Hem leven?

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom