Opwekking 209 - Zing halleluja en hef in geloof

 

Zing halleluja en hef in geloof
tot God je hart en je handen omhoog!
Treed in zijn voorhoven,
juich tot zijn eer:
Alles wat adem heeft, love de Heer!

 
Refrein:
Halleluja, prijst de Heer! (2x)
 
Offer in psalmen de lof van zijn naam,
zing van het wonder dat Hij heeft gedaan.
Zing voor de Heer die in eeuwigheid leeft,
die ons in Christus genadig vergeeft.
 
Refrein:
Halleluja, prijst de Heer! (2x)
 
Zing door het vuur
van zijn Geest aangeraakt:
dit is de dag die de Heer heeft gemaakt!
Spring op van vreugde en jubel zijn eer:
Heer, onze God, eeuwig God, onze Heer!
 
Refrein:
Halleluja, prijst de Heer! (2x)

 

‘Hef je handen in geloof omhoog’ zegt dit lied. Je handen omhoog heffen naar God is een vorm van aanbidding. Je geeft Hem als het ware alles. In aanbidding mag je ook je hart ‘omhoog heffen’ naar God. Je mag Hem heel je hart geven. Je mag vol overgave voor Hem staan. Het is ook een vorm van aanbidding als we in geloof onze handen omhoog heffen en onze vragen bij God neerleggen. Gewoon met alles wat je hebt, je handen omhoog heffen en God alles geven. In geloof mag je dat doen en er op vertrouwen dat God er iets mee gaat doen. Het is een vorm van aanbidding; je zegt als het waren: God ik kan het niet, maar U kunt het wel!
 
We mogen al onze lofzangen en gebeden bij Hem brengen. We mogen vol vreugde onze lofzang zingen en bij Zijn troon brengen. Zing voor Hem, zing van Zijn wonderen, zing voor wat Hij geeft! Laat je in je aanbidding aanvuren door de Geest. Geef Hem alle lof en alle eer die Hem toekomt, laat je niet weerhouden in je aanbidding, maar zing voor de eeuwige God!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom