Opwekking 209 - Zing halleluja en hef in geloof

 

Zing halleluja en hef in geloof
tot God je hart en je handen omhoog!
Treed in zijn voorhoven,
juich tot zijn eer:
Alles wat adem heeft, love de Heer!

 
Refrein:
Halleluja, prijst de Heer! (2x)
 
Offer in psalmen de lof van zijn naam,
zing van het wonder dat Hij heeft gedaan.
Zing voor de Heer die in eeuwigheid leeft,
die ons in Christus genadig vergeeft.
 
Refrein:
Halleluja, prijst de Heer! (2x)
 
Zing door het vuur
van zijn Geest aangeraakt:
dit is de dag die de Heer heeft gemaakt!
Spring op van vreugde en jubel zijn eer:
Heer, onze God, eeuwig God, onze Heer!
 
Refrein:
Halleluja, prijst de Heer! (2x)

 

‘Hef je handen in geloof omhoog’ zegt dit lied. Je handen omhoog heffen naar God is een vorm van aanbidding. Je geeft Hem als het ware alles. In aanbidding mag je ook je hart ‘omhoog heffen’ naar God. Je mag Hem heel je hart geven. Je mag vol overgave voor Hem staan. Het is ook een vorm van aanbidding als we in geloof onze handen omhoog heffen en onze vragen bij God neerleggen. Gewoon met alles wat je hebt, je handen omhoog heffen en God alles geven. In geloof mag je dat doen en er op vertrouwen dat God er iets mee gaat doen. Het is een vorm van aanbidding; je zegt als het waren: God ik kan het niet, maar U kunt het wel!
 
We mogen al onze lofzangen en gebeden bij Hem brengen. We mogen vol vreugde onze lofzang zingen en bij Zijn troon brengen. Zing voor Hem, zing van Zijn wonderen, zing voor wat Hij geeft! Laat je in je aanbidding aanvuren door de Geest. Geef Hem alle lof en alle eer die Hem toekomt, laat je niet weerhouden in je aanbidding, maar zing voor de eeuwige God!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom