Opwekking 217 - O, welk een wond're Verlosser

 

O, welk een wond're Verlosser
vond ik in mijn Heiland en Heer.
Lofprijs vervult nu mijn harte,
mijn zonden gedenkt Hij niet meer.

 
Refrein:
Genade kocht mij vrij!
Genade kocht mij vrij!
Mijn ziele juicht: Halleluja!
Genade kocht mij vrij!
 
Stromen van licht en genade
vervullen mijn ziel, meer en meer.
'k Weet: al mijn schuld is vergeven
door 't bloed van mijn Heiland en Heer.
 
Refrein
 
Niets kan van Jezus mij scheiden,
Hij woont door zijn Geest in mijn hart.
In Hem ben 'k veilig geborgen,
in uren van zorg en van smart.
 
Refrein
 
'k Werd niet gered door mijn werken,
zelfs niet door berouwvol geween,
noch door mijn worst'ling en strijden,
doch slechts door genade alleen.
 
Refrein

 

We worden niet gered door te werken, we worden niet gered door er zelf iets aan te doen. Nee, we worden gered door het bloed van Jezus. We worden gered door de genade van God! We worden vrijgekocht door het bloed van Jezus. We zijn schuldig geworden door de zonden. Maar zelf konden we ons daar niet vrij van maken. Maar toen kwam Jezus. Hij brak de ketenen van de zonden zodat we vergeving konden krijgen en vrij kunnen zijn. Wanneer jij het bloed van Jezus en de genade van Jezus aanneemt, komt er licht en genade in je leven. Ze zullen je vullen. Want Jezus bloed en genade is niet leeg. Jezus bloed en genade vullen je zodat je daar uit kunt gaan leven.
 
En door de genade dat je hebt ontvangen, val je niet meer uit Zijn hand. Niets kan je scheiden van Jezus. Wanneer je tot geloof komt, komt de Heilige Geest in je hart wonen. En Gods Geest is altijd bij je. Je zult er in het geloof dus ook niet alleen voor staan. Gods Geest is altijd bij je om je te helpen en je steeds weer opnieuw te vullen zodat je elke keer weer uit geloof leeft en ook uit geloof en in geloof uit gaat delen naar de mensen om je heen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom