Opwekking 217 - O, welk een wond're Verlosser

 

O, welk een wond're Verlosser
vond ik in mijn Heiland en Heer.
Lofprijs vervult nu mijn harte,
mijn zonden gedenkt Hij niet meer.

 
Refrein:
Genade kocht mij vrij!
Genade kocht mij vrij!
Mijn ziele juicht: Halleluja!
Genade kocht mij vrij!
 
Stromen van licht en genade
vervullen mijn ziel, meer en meer.
'k Weet: al mijn schuld is vergeven
door 't bloed van mijn Heiland en Heer.
 
Refrein
 
Niets kan van Jezus mij scheiden,
Hij woont door zijn Geest in mijn hart.
In Hem ben 'k veilig geborgen,
in uren van zorg en van smart.
 
Refrein
 
'k Werd niet gered door mijn werken,
zelfs niet door berouwvol geween,
noch door mijn worst'ling en strijden,
doch slechts door genade alleen.
 
Refrein

 

We worden niet gered door te werken, we worden niet gered door er zelf iets aan te doen. Nee, we worden gered door het bloed van Jezus. We worden gered door de genade van God! We worden vrijgekocht door het bloed van Jezus. We zijn schuldig geworden door de zonden. Maar zelf konden we ons daar niet vrij van maken. Maar toen kwam Jezus. Hij brak de ketenen van de zonden zodat we vergeving konden krijgen en vrij kunnen zijn. Wanneer jij het bloed van Jezus en de genade van Jezus aanneemt, komt er licht en genade in je leven. Ze zullen je vullen. Want Jezus bloed en genade is niet leeg. Jezus bloed en genade vullen je zodat je daar uit kunt gaan leven.
 
En door de genade dat je hebt ontvangen, val je niet meer uit Zijn hand. Niets kan je scheiden van Jezus. Wanneer je tot geloof komt, komt de Heilige Geest in je hart wonen. En Gods Geest is altijd bij je. Je zult er in het geloof dus ook niet alleen voor staan. Gods Geest is altijd bij je om je te helpen en je steeds weer opnieuw te vullen zodat je elke keer weer uit geloof leeft en ook uit geloof en in geloof uit gaat delen naar de mensen om je heen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom