Opwekking 616 - Houd mij dicht bij U

 

Houd mij dicht bij U.
Laat me nooit meer gaan.
Voor u leg ik mij leven neer. 
Verlangend naar u vriendschap Heer.


U alleen begrijpt
Wat ik nodig heb.
U liefde die mij warmte geeft.
Als U mij in uw armen neemt

Leid mij naar u hart.
Breng mij terug naar u.

U bent mijn doel.
U bent mijn harts verlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.

 

Verlang jij naar vriendschap met God? Vriendschap met God is iets bijzonders. Iets waar we naar mogen verlangen. Wij verlangen niet alleen naar vriendschap met God, maar Hij verlangt ook naar de vriendschap met jou. En die vriendschap met God is geen oppervlakkige vriendschap. Het is een vriendschap dat dieper gaat. In die vriendschap wil God dichtbij je staan en dicht bij jou wandelen, en dat jij dichtbij Hem blijft. En de vriendschap met God is vol liefde. Elke keer als je dreigt af te dwalen, wil Hij je weer naar Hem leiden. Sta jij open voor de vriendschap met God, en mag Hij jou daar ook echt in leiden zodat je dichtbij Hem blijft?
 
Wanneer God je vriend geworden is, wordt Hij ook je doel in je leven. Hij is het waar je naar verlangd. Hij is het doel. En dat is in de eerste plaats belangrijk. Het is belangrijk dat je het Doel in je leven vindt, dat je Jezus vindt in je leven. Maar daarnaast wil Jezus je ook leiden naar je doel hier op aarde.  Wanneer je dichtbij Hem blijft en dus dichtbij het doel blijft, zul je ook tot je doel komen dat God voor ogen heeft. God zal je niet zomaar ergens naar toe leiden. Door je te richten op Jezus, door naar je Doel te blijven kijken, kom je ook tot je doel hier o aarde. En daar wil Jezus je ook heen leiden. En dat kan wanneer je bij Hem blijft en je je laat leiden door Hem. Wanneer je dichtbij God blijft, bij je Doel blijft. Blijf je op het goede pad en kun je zien waar Jezus je heen leidt.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom