Opwekking 216 - Staand' op de beloften

 

Staand' op de beloften
van mijn Heer en God,
ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot.
Bergen zullen wank'len,
maar Gods woord houdt stand,
veil'ge gids naar 't hemels vaderland!

 
Refrein:
Glorie, glorie!
Nimmer kan het eeuwig woord
des Heren falen!
Glorie, glorie!
'k Sta vast op de beloften van mijn God!
 
Staand' op de beloften
van mijn Heer en God,
weet ik in zijn hand geborgen
gans mijn lot.
Glorie en aanbidding
zij mijn dierb're Heer,
zijn beloften falen nimmermeer.
 
Refrein
 
Staand' op de beloften
van mijn Heer en God,
vind ik in zijn Woord
mijn hoogste zielsgenot.
Zijn beloften zijn, o welk een zaligheid,
ja en amen, tot in eeuwigheid!
 
Refrein
 
Staand' op de beloften
van mijn Heer en God,
onderhoud ik vast en moedig zijn gebod.
Rustend in mijn Jezus als mijn al in al,
vrees ik voor geen tegenspoed of val.
 
Refrein

 

Er kan veel op je afkomen in het leven. In het leven als christen in een niet christelijke omgeving, maar ook in je eigen persoonlijke leven kan er veel op je afkomen. Je kunt te maken krijgen met tegenslag of teleurstelling. En dan is het leven niet altijd even makkelijk. In welke situatie we ook zitten op dit moment, Gods beloften zullen nooit vergaan. Onthoud dat altijd. Gods beloften gelden ook voor jouw leven, voor jouw situatie.

We mogen weten dat we op Gods beloften mogen vertrouwen, maar we mogen ook staan op Gods beloften! We mogen pleiten op Zijn beloften voor ons! En waar Gods beloften staan? De Bijbel staat er vol mee. God wordt ook wel Immanuel genoemd. Dat betekent: God met ons. Dat is ook een belofte. Een belofte waar we op mogen pleiten. Als alles om je heen lijkt te wankelen, dan mogen we weten dat Gods woord zal blijven staan en bestaan. En dat Zijn beloften altijd er zullen zijn.
 
We hoeven niet te vrezen, maar we mogen moedig onder het Woord van God gaan, onder Zijn beloften! En houdt je ook vast aan Zijn beloften. God heeft ze gegeven. Hij heeft Zijn Woord gegeven. En dat is niet om het naast je neer te leggen, maar juist om je aan Zijn Woord en Zijn beloften vast te houden.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom