Opwekking 216 - Staand' op de beloften

 

Staand' op de beloften
van mijn Heer en God,
ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot.
Bergen zullen wank'len,
maar Gods woord houdt stand,
veil'ge gids naar 't hemels vaderland!

 
Refrein:
Glorie, glorie!
Nimmer kan het eeuwig woord
des Heren falen!
Glorie, glorie!
'k Sta vast op de beloften van mijn God!
 
Staand' op de beloften
van mijn Heer en God,
weet ik in zijn hand geborgen
gans mijn lot.
Glorie en aanbidding
zij mijn dierb're Heer,
zijn beloften falen nimmermeer.
 
Refrein
 
Staand' op de beloften
van mijn Heer en God,
vind ik in zijn Woord
mijn hoogste zielsgenot.
Zijn beloften zijn, o welk een zaligheid,
ja en amen, tot in eeuwigheid!
 
Refrein
 
Staand' op de beloften
van mijn Heer en God,
onderhoud ik vast en moedig zijn gebod.
Rustend in mijn Jezus als mijn al in al,
vrees ik voor geen tegenspoed of val.
 
Refrein

 

Er kan veel op je afkomen in het leven. In het leven als christen in een niet christelijke omgeving, maar ook in je eigen persoonlijke leven kan er veel op je afkomen. Je kunt te maken krijgen met tegenslag of teleurstelling. En dan is het leven niet altijd even makkelijk. In welke situatie we ook zitten op dit moment, Gods beloften zullen nooit vergaan. Onthoud dat altijd. Gods beloften gelden ook voor jouw leven, voor jouw situatie.

We mogen weten dat we op Gods beloften mogen vertrouwen, maar we mogen ook staan op Gods beloften! We mogen pleiten op Zijn beloften voor ons! En waar Gods beloften staan? De Bijbel staat er vol mee. God wordt ook wel Immanuel genoemd. Dat betekent: God met ons. Dat is ook een belofte. Een belofte waar we op mogen pleiten. Als alles om je heen lijkt te wankelen, dan mogen we weten dat Gods woord zal blijven staan en bestaan. En dat Zijn beloften altijd er zullen zijn.
 
We hoeven niet te vrezen, maar we mogen moedig onder het Woord van God gaan, onder Zijn beloften! En houdt je ook vast aan Zijn beloften. God heeft ze gegeven. Hij heeft Zijn Woord gegeven. En dat is niet om het naast je neer te leggen, maar juist om je aan Zijn Woord en Zijn beloften vast te houden.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom