Opwekking 615 - Dank U voor het kruis, Heer

 

Dank U voor het kruis, Heer,
dank U dat U stierf voor mij.
U droeg al mijn schuld en pijn;
nu ben ik rein;
Uw liefde wast mij schoon.


Dank U voor Uw offer,
vastgenageld aan het kruis.
Liefdevol vergeeft U mij,
U leeft in mij
en omarmt mij als Uw zoon.

Refrein:
Waardig is het Lam
zittend op de troon.
Zegevierend voor altijd
draagt U de hoogste kroon.

Hoog verheven Heer,
Jezus, Zoon van God.
De hemel gaf ons haar grootste schat.
Waardig is het Lam,
waardig is het Lam.

 

We weten dat het kruis het keerpunt is in de tijd en dat het kruis van Jezus het verschil maakt in je leven. Door op het kruispunt van je leven, bij het kruis te knielen en te aanbidden wat Jezus daar voor je deed, is jouw leven vol geworden van Jezus' heerlijkheid en glorie en leef jij!

Toch is het soms best lastig om te beseffen hoe groot dat is geweest wat Jezus voor jou heeft gedaan. Dank U voor het kruis, zeggen we makkelijk, maar besef je echt hoe diep en hoe groot dit wonder is?

Jezus, vastgenageld aan het kruis voor jou, omdat Hij jou liefdevol wilde vergeven en omdat Hij wilde dat jij rein zou zijn! Omdat Hij wilde dat jij schoon zou zijn en als een heilige en volmaakte bruid voor Hem zou kunnen staan, omdat Hij jou voor eeuwig en altijd bij Hem wilde hebben. Daarom ging Hij die weg, dat is Zijn diepste verlangen? Zo wil Hij eigenlijk iedereen die op aarde leeft terug.

En tegelijkertijd was de Vader bereidwillig om hier Zijn Zoon voor te geven en moesten de engelen Jezus zien gaan naar de aarde om daar kapotgeslagen te worden. De hemel gaf haar grootste schat en daarom aanbidden wij Jezus, want Hij is waardig om echt aanbeden te worden.

Het Lam, Jezus, zit nu op Zijn troon als Koning van de koningen, Hij is overwinnaar en Hij zegeviert voor altijd. Hij heeft de hoogste kroon omdat Hij de diepste weg ging. Wij eren Hem: Waardig is het Lam.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom