Opwekking 615 - Dank U voor het kruis, Heer

 

Dank U voor het kruis, Heer,
dank U dat U stierf voor mij.
U droeg al mijn schuld en pijn;
nu ben ik rein;
Uw liefde wast mij schoon.


Dank U voor Uw offer,
vastgenageld aan het kruis.
Liefdevol vergeeft U mij,
U leeft in mij
en omarmt mij als Uw zoon.

Refrein:
Waardig is het Lam
zittend op de troon.
Zegevierend voor altijd
draagt U de hoogste kroon.

Hoog verheven Heer,
Jezus, Zoon van God.
De hemel gaf ons haar grootste schat.
Waardig is het Lam,
waardig is het Lam.

 

We weten dat het kruis het keerpunt is in de tijd en dat het kruis van Jezus het verschil maakt in je leven. Door op het kruispunt van je leven, bij het kruis te knielen en te aanbidden wat Jezus daar voor je deed, is jouw leven vol geworden van Jezus' heerlijkheid en glorie en leef jij!

Toch is het soms best lastig om te beseffen hoe groot dat is geweest wat Jezus voor jou heeft gedaan. Dank U voor het kruis, zeggen we makkelijk, maar besef je echt hoe diep en hoe groot dit wonder is?

Jezus, vastgenageld aan het kruis voor jou, omdat Hij jou liefdevol wilde vergeven en omdat Hij wilde dat jij rein zou zijn! Omdat Hij wilde dat jij schoon zou zijn en als een heilige en volmaakte bruid voor Hem zou kunnen staan, omdat Hij jou voor eeuwig en altijd bij Hem wilde hebben. Daarom ging Hij die weg, dat is Zijn diepste verlangen? Zo wil Hij eigenlijk iedereen die op aarde leeft terug.

En tegelijkertijd was de Vader bereidwillig om hier Zijn Zoon voor te geven en moesten de engelen Jezus zien gaan naar de aarde om daar kapotgeslagen te worden. De hemel gaf haar grootste schat en daarom aanbidden wij Jezus, want Hij is waardig om echt aanbeden te worden.

Het Lam, Jezus, zit nu op Zijn troon als Koning van de koningen, Hij is overwinnaar en Hij zegeviert voor altijd. Hij heeft de hoogste kroon omdat Hij de diepste weg ging. Wij eren Hem: Waardig is het Lam.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom