Opwekking 614 - U genade is mij genoeg

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
met een kruis op zijn rug
en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept:
'Kruisigt Hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis
daar op Golgotha,
als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als hij roept: 'Het is volbracht'. 

 

Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

 

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is
nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

 

Refrein

 

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect
kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

 

Refrein

 

Zie je, in gedachten, Jezus lopen in Jeruzalem? Een kruis op Zijn rug, een doornenkroon op Zijn hoofd. Verschrikkelijk hoe Hij daar loopt.

Jezus werd gekruisigd terwijl er geen schuld in Hem te vinden was. Pilatus kon in Jezus geen schuld vinden. Onschuldig werd Hij veroordeeld. Door Pilatus, door ons. Als de Koning van de Joden is Hij veracht. Als Koning is Hij neergedaald. Jezus heeft hier laten zien wat liefde is. Met alle liefde voor jou en voor mij heeft Hij dit gedaan. Als Koning werd Hij vernederd, maar Koning bleef Hij. Hij stond op als Overwinnaar. Boven Zijn kruis stond: ‘Dit is de Koning van de Joden.’ En dat heeft Hij waargemaakt. Hij heeft laten zien dat Hij een Koning is. En hoe! Overwinnaar voor altijd!
 
En bij het kruis kunnen wij niets ander doen dan knielen voor Hem. Vol ontzag knielen voor wat Hij gedaan heeft  voor ons. Hij bracht genade dat voor altijd genoeg zal zijn voor ons. Wij hebben het niet verdiend en toch krijgen we het. Hij is de dood in gegaan uit liefde voor ons, om ons te redden. Maar Hij is ook opgestaan zodat wij ook kunnen opstaan vanuit onze zonden. We mogen met vrijmoedigheid naar God toe gaan. Door het kruis van Jezus is dat mogelijk. En daar moeten wij dankbaar voor Zijn en Hem die dankbaarheid geven. Jezus is Koning tot in eeuwigheid, de hoogste Heer!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom