Opwekking 614 - U genade is mij genoeg

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
met een kruis op zijn rug
en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept:
'Kruisigt Hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis
daar op Golgotha,
als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als hij roept: 'Het is volbracht'. 

 

Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

 

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is
nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

 

Refrein

 

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect
kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

 

Refrein

 

Zie je, in gedachten, Jezus lopen in Jeruzalem? Een kruis op Zijn rug, een doornenkroon op Zijn hoofd. Verschrikkelijk hoe Hij daar loopt.

Jezus werd gekruisigd terwijl er geen schuld in Hem te vinden was. Pilatus kon in Jezus geen schuld vinden. Onschuldig werd Hij veroordeeld. Door Pilatus, door ons. Als de Koning van de Joden is Hij veracht. Als Koning is Hij neergedaald. Jezus heeft hier laten zien wat liefde is. Met alle liefde voor jou en voor mij heeft Hij dit gedaan. Als Koning werd Hij vernederd, maar Koning bleef Hij. Hij stond op als Overwinnaar. Boven Zijn kruis stond: ‘Dit is de Koning van de Joden.’ En dat heeft Hij waargemaakt. Hij heeft laten zien dat Hij een Koning is. En hoe! Overwinnaar voor altijd!
 
En bij het kruis kunnen wij niets ander doen dan knielen voor Hem. Vol ontzag knielen voor wat Hij gedaan heeft  voor ons. Hij bracht genade dat voor altijd genoeg zal zijn voor ons. Wij hebben het niet verdiend en toch krijgen we het. Hij is de dood in gegaan uit liefde voor ons, om ons te redden. Maar Hij is ook opgestaan zodat wij ook kunnen opstaan vanuit onze zonden. We mogen met vrijmoedigheid naar God toe gaan. Door het kruis van Jezus is dat mogelijk. En daar moeten wij dankbaar voor Zijn en Hem die dankbaarheid geven. Jezus is Koning tot in eeuwigheid, de hoogste Heer!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom