Opwekking 214 - Ik wandel in het licht met Jezus

Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk're dal ligt achter mij,
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle vriend is Hij.

 
Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.
 
Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist're wolk bedekt de zon,
en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.
 
Refrein:
 
Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.
 
Refrein:
 
Ik wandel in het licht met Jezus,
o, mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt te midden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.

 

We mogen met Jezus in het licht wandelen. Het donkere mogen we achter ons laten en we mogen in het licht gaan wandelen. En niet alleen in het licht, maar ook met het Licht. Wanneer je in het licht wandelt, ben je zichtbaar. Wanneer jij in het licht met Jezus wandelt, is dat ook zichtbaar. Jouw wandel met Jezus hoeft niet onzichtbaar te blijven, het moet juist zichtbaar worden. Daardoor wordt het Licht ook zichtbaar, wordt Jezus zichtbaar door jouw wandel heen. Jezus gebruikt ons om Zijn licht te laten schijnen. En waar Zijn licht schijnt, wordt het helder en verdwijnt de duisternis. Het is niet zo dat jouw wandel met Jezus voor andere mensen onbelangrijk is. Het is niet zo dat jij onbelangrijk bent of een kleine rol hebt in het koninkrijk van God. Omdat jij alleen al je licht kan laten schijnen, heb je een hele grote rol in het Konikrijk van God.
 
Je zult met Jezus moeten blijven wandelen om steeds in het licht te blijven. Wijk niet van Zijn zijde. Hoe dichter je bij God leeft, hoe meer je in het Licht bent. Wanneer we in het donker lopen en een licht tegen komen, zijn we het meest in het licht als we er dichtbij zijn. En zo is dat ook met Jezus. Blijf dichtbij Hem, zodat je steeds vol licht zult zijn.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom