Opwekking 214 - Ik wandel in het licht met Jezus

Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk're dal ligt achter mij,
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle vriend is Hij.

 
Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.
 
Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist're wolk bedekt de zon,
en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.
 
Refrein:
 
Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.
 
Refrein:
 
Ik wandel in het licht met Jezus,
o, mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt te midden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.

 

We mogen met Jezus in het licht wandelen. Het donkere mogen we achter ons laten en we mogen in het licht gaan wandelen. En niet alleen in het licht, maar ook met het Licht. Wanneer je in het licht wandelt, ben je zichtbaar. Wanneer jij in het licht met Jezus wandelt, is dat ook zichtbaar. Jouw wandel met Jezus hoeft niet onzichtbaar te blijven, het moet juist zichtbaar worden. Daardoor wordt het Licht ook zichtbaar, wordt Jezus zichtbaar door jouw wandel heen. Jezus gebruikt ons om Zijn licht te laten schijnen. En waar Zijn licht schijnt, wordt het helder en verdwijnt de duisternis. Het is niet zo dat jouw wandel met Jezus voor andere mensen onbelangrijk is. Het is niet zo dat jij onbelangrijk bent of een kleine rol hebt in het koninkrijk van God. Omdat jij alleen al je licht kan laten schijnen, heb je een hele grote rol in het Konikrijk van God.
 
Je zult met Jezus moeten blijven wandelen om steeds in het licht te blijven. Wijk niet van Zijn zijde. Hoe dichter je bij God leeft, hoe meer je in het Licht bent. Wanneer we in het donker lopen en een licht tegen komen, zijn we het meest in het licht als we er dichtbij zijn. En zo is dat ook met Jezus. Blijf dichtbij Hem, zodat je steeds vol licht zult zijn.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom