Opwekking 213 - U zij de glorie

 

U zij de glorie,

opgestane Heer,
U zij de victorie,

nu en immer weer.
 
Uit een blinkend stromen,

daalde d'engel af,
heeft de steen genomen,
van 't verwonnen graf:
 
U zij de glorie,

opgestane Heer,
U zij de victorie,

nu en immer meer.
 
Zie hem verschijnen,

Jezus, onze Heer,

Hij brengt al de zijnen,

in zijn armen weer.


Weest dan volk des Heren,

blijde en welgezind,
en zegt telkens kere,

Christus overwint!
 
U zij de glorie,

opgestane Heer,
U zij de victorie,

nu en immer meer.
 
Zou ik nog vrezen,

nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen,

die mij vrede geeft.


In zijn goddelijk wezen,

is zijn glorie groot;
niets heb ik te vrezen,

in leven en in dood.
 
U zij de glorie,

opgestane Heer,
U zij de victorie,

nu en immer meer.

 

Glorie voor God, voor de opgestane Heer! De steen is weggerold en er is licht! Jezus is opgestaan! En hoewel het geen Pasen is, is het goed om hier bij stil te staan. En ook om steeds na Pasen te kijken wat het lege graf ons nu brengt. Jezus is gestorven, maar niet in het graf gebleven. Hij heeft onze (zonden)last gedragen, maar onze last is niet in het graf gebleven. Nee, Jezus is ook opgestaan en daarmee heeft Hij ook al onze zonden en onze lasten overwonnen. Onze zondelast is vernietigd!

Er is hoop gekomen in ons bestaan. Wie hoeven niet meer bang te zijn, want de angst is overwonnen. Zowel in leven als in dood hebben wij niets te vrezen. En hoewel het zwaar kan zijn in het leven, mag je weten dat Jezus het gedragen heeft en het ook overwonnen heeft. Het is maar voor tijdelijk wat je nu mee maakt. Straks in de hemel zal alles volmaakt zijn. En dat door het offer van Jezus.
 
We mogen hem alle glorie brengen dat we kunnen. Er is zoveel hoop gekomen voor ons. Door jezus is ons bestaan veranderd. Onze manier van leven is veranderd door Jezus. Door Jezus kunnen wij veranderen. En daar mogen we Hem alle glorie voor geven.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom