Opwekking 213 - U zij de glorie

 

U zij de glorie,

opgestane Heer,
U zij de victorie,

nu en immer weer.
 
Uit een blinkend stromen,

daalde d'engel af,
heeft de steen genomen,
van 't verwonnen graf:
 
U zij de glorie,

opgestane Heer,
U zij de victorie,

nu en immer meer.
 
Zie hem verschijnen,

Jezus, onze Heer,

Hij brengt al de zijnen,

in zijn armen weer.


Weest dan volk des Heren,

blijde en welgezind,
en zegt telkens kere,

Christus overwint!
 
U zij de glorie,

opgestane Heer,
U zij de victorie,

nu en immer meer.
 
Zou ik nog vrezen,

nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen,

die mij vrede geeft.


In zijn goddelijk wezen,

is zijn glorie groot;
niets heb ik te vrezen,

in leven en in dood.
 
U zij de glorie,

opgestane Heer,
U zij de victorie,

nu en immer meer.

 

Glorie voor God, voor de opgestane Heer! De steen is weggerold en er is licht! Jezus is opgestaan! En hoewel het geen Pasen is, is het goed om hier bij stil te staan. En ook om steeds na Pasen te kijken wat het lege graf ons nu brengt. Jezus is gestorven, maar niet in het graf gebleven. Hij heeft onze (zonden)last gedragen, maar onze last is niet in het graf gebleven. Nee, Jezus is ook opgestaan en daarmee heeft Hij ook al onze zonden en onze lasten overwonnen. Onze zondelast is vernietigd!

Er is hoop gekomen in ons bestaan. Wie hoeven niet meer bang te zijn, want de angst is overwonnen. Zowel in leven als in dood hebben wij niets te vrezen. En hoewel het zwaar kan zijn in het leven, mag je weten dat Jezus het gedragen heeft en het ook overwonnen heeft. Het is maar voor tijdelijk wat je nu mee maakt. Straks in de hemel zal alles volmaakt zijn. En dat door het offer van Jezus.
 
We mogen hem alle glorie brengen dat we kunnen. Er is zoveel hoop gekomen voor ons. Door jezus is ons bestaan veranderd. Onze manier van leven is veranderd door Jezus. Door Jezus kunnen wij veranderen. En daar mogen we Hem alle glorie voor geven.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom