Opwekking 613 - Geliefde, Gezegende

 

Geliefde, Gezegende,
de Vaders liefste Zoon.
Verlosser, Beschermer,
al mijn passie en mijn loon.


Mijn broeder, mijn trooster,
mijn herder en mijn vriend.
Mijn erfdeel, rechtvaardiging,
stroom die nooit een einde vindt.

Zo voortreffelijk, onveranderlijk,
alles wat je wensen kunt.
U, mijn levenskracht en gerechtigheid,
U, mijn levenskracht en gerechtigheid,
liefde die mij steeds weer vult.

Uw mildheid en liefde
die angsten overwint,
aanvaarding, vergeving
zijn voor ieder die U vindt.

Zo voortreffelijk, onveranderlijk,
alles wat je wensen kunt.
U, mijn levenskracht en gerechtigheid,
liefde die mij steeds weer vult.

U, het Levend Woord,
U, het Hemels Brood,
U, de Leeuw en het Lam.
Alles in mij roept: 'Wees verheerlijkt Heer,
'k geef U alles wat ik ben'.

Geliefde, mijn Geliefde.
Geliefde, mijn Geliefde.
Geliefde, mijn Geliefde. 
Geliefde, mijn Geliefde.

 

Jezus was de Vaders geliefde Zoon. De Zoon van God die Hij zo ontzettend lief heeft, stuurde Hij naar de aarde voor ons. Toen Jezus op aarde was, maakte de Vader duidelijk dat Jezus Zijn geliefde Zoon is. Dat was toen de Heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neerdaalde. Toen zei Hij: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon in wie ik Mijn welbehagen heb.’ God de Vader laat zien wat een liefde het is, dat Hij Jezus naar ons toe stuurde.

Doordat Hij dat deed, kan Jezus ook onze liefste worden. In Hooglied staat zelfs: ’Mijn Liefste is van mij en ik van Hem.’ Als jij een kind van God ben, ben jij Zijn liefste. Maar dat niet alleen, Hij wordt ook jouw liefste als het goed is. Dit lied laat zien wie de Liefste is. Het noemt veel eigenschappen en benamingen voor God op die ook bij Hem horen. Jezus is nog zoveel meer, en Jezus is de perfecte voor jou. Er is niemand die aan Jezus kan tippen. En jij mag Zijn liefste zijn, maar Hij wil ook jouw liefste zijn. Jezus geeft een liefde dat alles overwint. En het is een liefde dat nooit meer stopt. Zijn liefde is voor eeuwig!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom