Opwekking 613 - Geliefde, Gezegende

 

Geliefde, Gezegende,
de Vaders liefste Zoon.
Verlosser, Beschermer,
al mijn passie en mijn loon.


Mijn broeder, mijn trooster,
mijn herder en mijn vriend.
Mijn erfdeel, rechtvaardiging,
stroom die nooit een einde vindt.

Zo voortreffelijk, onveranderlijk,
alles wat je wensen kunt.
U, mijn levenskracht en gerechtigheid,
U, mijn levenskracht en gerechtigheid,
liefde die mij steeds weer vult.

Uw mildheid en liefde
die angsten overwint,
aanvaarding, vergeving
zijn voor ieder die U vindt.

Zo voortreffelijk, onveranderlijk,
alles wat je wensen kunt.
U, mijn levenskracht en gerechtigheid,
liefde die mij steeds weer vult.

U, het Levend Woord,
U, het Hemels Brood,
U, de Leeuw en het Lam.
Alles in mij roept: 'Wees verheerlijkt Heer,
'k geef U alles wat ik ben'.

Geliefde, mijn Geliefde.
Geliefde, mijn Geliefde.
Geliefde, mijn Geliefde. 
Geliefde, mijn Geliefde.

 

Jezus was de Vaders geliefde Zoon. De Zoon van God die Hij zo ontzettend lief heeft, stuurde Hij naar de aarde voor ons. Toen Jezus op aarde was, maakte de Vader duidelijk dat Jezus Zijn geliefde Zoon is. Dat was toen de Heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neerdaalde. Toen zei Hij: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon in wie ik Mijn welbehagen heb.’ God de Vader laat zien wat een liefde het is, dat Hij Jezus naar ons toe stuurde.

Doordat Hij dat deed, kan Jezus ook onze liefste worden. In Hooglied staat zelfs: ’Mijn Liefste is van mij en ik van Hem.’ Als jij een kind van God ben, ben jij Zijn liefste. Maar dat niet alleen, Hij wordt ook jouw liefste als het goed is. Dit lied laat zien wie de Liefste is. Het noemt veel eigenschappen en benamingen voor God op die ook bij Hem horen. Jezus is nog zoveel meer, en Jezus is de perfecte voor jou. Er is niemand die aan Jezus kan tippen. En jij mag Zijn liefste zijn, maar Hij wil ook jouw liefste zijn. Jezus geeft een liefde dat alles overwint. En het is een liefde dat nooit meer stopt. Zijn liefde is voor eeuwig!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom