Opwekking 612 - In Uw aanwezigheid

 

In Uw aanwezigheid kan ik daar ooit zijn,

want ik ben een mens, zondig en onrein.

Maar U gaf Uw Zoon om in mijn plaats te staan 
en door wat Hij deed mag ik binnengaan.


Refrein:

En ik kom tot U met een open hart.

En ik kom tot U God van mijn verlossing.

En ik kom tot U zoals ik ben.

En ik kom tot U in aanbidding.


U voelt met mij mee,

vreugde en verdriet.

U werd ook verzocht, toch zondigde U niet.

Daarom mag ik nu met vrijmoedigheid

komen tot Uw troon in Uw aanwezigheid.


Refrein:

En ik kom tot U met een open hart.

En ik kom tot U God van mijn verlossing.

En ik kom tot U zoals ik ben.

En ik kom tot U in aanbidding. 
En ik kom tot U in aanbidding. 
En ik kom tot U in aanbidding.

 

Eigenlijk is het heel bijzonder dat we in Gods aanwezigheid kunnen komen. Het was zo onmogelijk voor ons om in Zijn aanwezigheid te komen. Maar Jezus heeft het mogelijk voor ons gemaakt. Hij heeft het mogelijk gemaakt voor onze zonden op zich te nemen en de gedaante van een slaaf aan te nemen. Hij heeft het onmogelijke mogelijk gemaakt voor ons. Doordat Hij de gedaante van een slaaf heeft aangenomen, door mens te worden zoals wij, weet Hij wat het is om in deze wereld te leven. Hij voelt met je mee. Hij werd verzocht, maar zondigde niet. Hij weet wel hoe het is om verzocht te worden. Hij weet hoe het is als je bij je zwakheden gepakt wordt.

 

In Hebreeën 4 staat dat Hij geen God is die geen medelijden heeft met onze zwakheden. En dat wij nu met vrijmoedigheid mogen naderen voor Zijn troon, we mogen komen in Zijn aanwezigheid. Met vrijmoedigheid. Misschien is dat laatste soms nog moeilijk. Met vrijmoedigheid komen. Maar Hij is geen God die geen medelijden met ons heeft, Hij heeft ervaren wat het is om verzocht te worden. En daarom mogen we met vrijmoedigheid naar Hem toe komen. We mogen in Zijn aanwezigheid zijn. En dan hoef je niet perse iets te zeggen, maar gewoon in Zijn aanwezigheid zijn is al voldoende.  

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom