Opwekking 610 - Als gebed de hemel raakt


Wij staan voor uw troon, almachtig God
En wij bidden U, genees ons land.
Vader breng vernieuwing in ons hart
Zodat mensen zien hoe groot U bent.

Refrein:
Kom verhoog de naam van de Heer,
Eensgezind en vol van kracht.
Volken buigen voor Hem neer
Als gebed de hemel raakt.
Kom verhoog de naam van de Heer,
Eensgezind en vol van kracht.
Volken buigen voor Hem neer
Als gebed de hemel raakt.
Als gebed de hemel raakt.

 

Wie de wedloop loopt die kijkt niet om,
Leeft slechts voor 't behalen van de prijs.
Wie met tranen zaait, oogst met gejuich;
Dankbaar oogsten wij wat God ons geeft.

 

Refrein

 

Stort uw Geest uit, stort uw Geest uit.
Geef ons opwekking, Heer.
Stort uw Geest uit, stort uw Geest uit.
Geef ons opwekking, Heer.

 

Refrein

 

 

In het gebed staan wij als het ware voor de troon van God. Trouwens, niemand weet waar de hemel eigenlijk is, wij kijken wel altijd omhoog, maar dat doen de Chinezen aan de andere kant van de wereld ook. Als we bidden en aanbidden staan we geestelijk dus voor Gods troon.

Dat is geen afstand, dat is geestelijk dichtbij. Dat kun je niet uitleggen, maar dat is zoals het is. Gods troon is daar waar jij bidt, waar jij Hem de lof brengt. Dus jouw gebed zorgt altijd dat jij de hemel raakt.

 

De aarde en de hemel komen bij elkaar als wij bidden. En zo staan wij voor Gods troon. En wat bidden we vandaag? Of God ons land geneest en of God vernieuwing wil brengen. Zowel in ons hart, als in ons land.

 

Eensgezind en vol van kracht bidden we. En ondertussen lopen we de wedloop van ons leven. Nu zaaien we onze gebeden nog met tranen en straks zullen we juichen als we de vruchten maaien van onze gebeden. En tot die tijd roepen we, smeken we, zuchten we: Stort Uw Geest uit en geef ons een opwekking!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom