Opwekking 608 - Waai met Uw Geest, Heer

 

Waai met uw Geest, Heer, op dit moment.
Toon in ons midden, hoe machtig U bent.
Vol van verlangen roepen wij uit:


Refrein:
Waai met uw Geest, Heer.
Wij roepen U aan,
verheerlijk uw naam,
machtig God.

Raak met uw Geest aan wie U verwacht.
Schenk hen die lijden genade en kracht.
Al onze hoop, Heer, is op U gericht.

(Refrein)

Machtig God.

Stort toch uw Geest uit op al wat leeft.
Dat heel de schepping uw naam glorie geeft.
Vol van verwachting roepen wij uit:

(Refrein)

(m) Machtig God,
(v) wij verhogen uw naam.
(m) Machtig God,
(v) wij verhogen uw naam.
(m) Machtig God,
(v) wij verhogen U.
(allen) Machtig God.

 

Gods Geest is bijzonder, machtig en krachtig. Wanneer Gods Geest gaat waaien, gaan er dingen gebeuren, gaan er dingen veranderen. Gods Geest kan ‘stil’ in ons hart waaien en met ons aan de slag gaan, maar Gods Geest kan ook hard waaien. Dit lezen we ook in Handelingen 2. In Handelingen 2 waait Gods Geest als een geweldige windvlaag en vervulde het huis. Probeer je eens voor te stellen hoe dat geweest heeft moeten zijn. Gods Geest waaide letterlijk door het huis heen. Gods Geest kwam over kwam en vervulde.

Dat gebeurde toen, maar ook nu nog steeds is Gods Geest er. En mogen we Gods Geest verwachten. We mogen ons steeds weer laten vullen door de Heiige Geest. We mogen het ook echt ontvangen. In Johannes 20:22 staat dat Jezus zegt: ‘Ontvang de Heilige Geest’. En wanneer je verwacht en je openstelt voor de Heilige Geest, zal Hij zeker komen. De Heilige Geest wil ons altijd vullen, daar mogen we op vertrouwen. Het werk van de Heilige Geest laat ons ook zien hoe machtig Hij is.
 
Wil jij je laten vullen met de Heilige Geest? Dat betekent niet dat alles dan vanzelf gaat. Het kan zijn dat je leven compleet veranderd. Daar waarde Geest gaat waaien, gaan er dingen veranderen. Sta je er voor open? Het zal je een leven vol van de Geest ‘opleveren’. Een leven vol uitdaging en passie.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom