Opwekking 208 - En ik zag en hoorde een stem

En ik zag en hoorde een stem
van vele, vele engelen rondom de troon,
en de dieren en de oudsten,
en 't getal van hen was
tienduizend maal tienduizend
en duizenden duizenden
zeggende met luider stem:
Lof en eer, en heerlijkheid en de kracht
zij aan Hem, die zit op de troon
en zij aan het Lam voor eeuwig en eeuwig.
Waardig is het Lam, dat is geslacht.

 

Dit lied gaat over de lofprijzing van God. Het komt voor in Openbaringen 5. Het begint met de vele engelen die om Zijn troon staan. De grote hoeveelheid engelen staan om Zijn troon en zingen met luide stem. Er staat niet bij hoeveel engelen het zijn, maar we mogen er vanuit gaan volgens Openbaring 5 dat het vele engelen zijn geweest.

Deze engelen zingen Hem de lof toe. De lof, de eer, heerlijkheid en kracht. In Openbaring 5 staat: Het Lam dat geslacht is, is het waard om alle kracht, wijsheid, rijkdom, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging te ontvangen. En dit zijn eigenschappen die onlosmakelijk bij Zijn goddelijkheid horen. Macht en sterkte horen bij Zijn Koningschap. Rijkdom omdat Hij mensen rijk kan maken in geestelijk opzicht, en Hij geeft wijsheid aan hen die dat nodig hebben. Hij is Wijsheid en kan dat ook geven. De lof, eer, heerlijkheid krijgt Hij van iedereen. Van hen die in de hemel zijn, maar ook van de gelovigen op de aarde.

We mogen en kunnen Hem waardig noemen om wat Hij heeft gedaan. We mogen en moeten Hem eren omdat Hij waardig is. Omdat Hij heilig is en op de troon zit. Door wat Hij heeft gedaan voor ons is Hij het waard om alle lof te ontvangen.

 

Opwekking 207 - En ik zag en hoorde een stem


En ik zag en hoorde een stem
van vele, vele engelen rondom de troon,
en de dieren en de oudsten,
en 't getal van hen was
tienduizend maal tienduizend
en duizenden duizenden
zeggende met luider stem:
Lof en eer, en heerlijkheid en de kracht
zij aan Hem, die zit op de troon
en zij aan het Lam voor eeuwig en eeuwig.
Waardig is het Lam, dat is geslacht.

 

Dit lied gaat over de lofprijzing van God. Het komt voor in Openbaringen 5. Het begint met de vele engelen die om Zijn troon staan. De grote hoeveelheid engelen staan om Zijn troon en zingen met luide stem. Er staat niet bij hoeveel engelen het zijn, maar we mogen er vanuit gaan volgens Openbaring 5 dat het vele engelen zijn geweest.

Deze engelen zingen Hem de lof toe. De lof, de eer, heerlijkheid en kracht. In Openbaring 5 staat: Het Lam dat geslacht is, is het waard om alle kracht, wijsheid, rijkdom, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging te ontvangen. En dit zijn eigenschappen die onlosmakelijk bij Zijn goddelijkheid horen. Macht en sterkte horen bij Zijn Koningschap. Rijkdom omdat Hij mensen rijk kan maken in geestelijk opzicht, en Hij geeft wijsheid aan hen die dat nodig hebben. Hij is Wijsheid en kan dat ook geven. De lof, eer, heerlijkheid krijgt Hij van iedereen. Van hen die in de hemel zijn, maar ook van de gelovigen op de aarde.

We mogen en kunnen Hem waardig noemen om wat Hij heeft gedaan. We mogen en moeten Hem eren omdat Hij waardig is. Omdat Hij heilig is en op de troon zit. Door wat Hij heeft gedaan voor ons is Hij het waard om alle lof te ontvangen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom