Opwekking 208 - En ik zag en hoorde een stem

En ik zag en hoorde een stem
van vele, vele engelen rondom de troon,
en de dieren en de oudsten,
en 't getal van hen was
tienduizend maal tienduizend
en duizenden duizenden
zeggende met luider stem:
Lof en eer, en heerlijkheid en de kracht
zij aan Hem, die zit op de troon
en zij aan het Lam voor eeuwig en eeuwig.
Waardig is het Lam, dat is geslacht.

 

Dit lied gaat over de lofprijzing van God. Het komt voor in Openbaringen 5. Het begint met de vele engelen die om Zijn troon staan. De grote hoeveelheid engelen staan om Zijn troon en zingen met luide stem. Er staat niet bij hoeveel engelen het zijn, maar we mogen er vanuit gaan volgens Openbaring 5 dat het vele engelen zijn geweest.

Deze engelen zingen Hem de lof toe. De lof, de eer, heerlijkheid en kracht. In Openbaring 5 staat: Het Lam dat geslacht is, is het waard om alle kracht, wijsheid, rijkdom, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging te ontvangen. En dit zijn eigenschappen die onlosmakelijk bij Zijn goddelijkheid horen. Macht en sterkte horen bij Zijn Koningschap. Rijkdom omdat Hij mensen rijk kan maken in geestelijk opzicht, en Hij geeft wijsheid aan hen die dat nodig hebben. Hij is Wijsheid en kan dat ook geven. De lof, eer, heerlijkheid krijgt Hij van iedereen. Van hen die in de hemel zijn, maar ook van de gelovigen op de aarde.

We mogen en kunnen Hem waardig noemen om wat Hij heeft gedaan. We mogen en moeten Hem eren omdat Hij waardig is. Omdat Hij heilig is en op de troon zit. Door wat Hij heeft gedaan voor ons is Hij het waard om alle lof te ontvangen.

 

Opwekking 207 - En ik zag en hoorde een stem


En ik zag en hoorde een stem
van vele, vele engelen rondom de troon,
en de dieren en de oudsten,
en 't getal van hen was
tienduizend maal tienduizend
en duizenden duizenden
zeggende met luider stem:
Lof en eer, en heerlijkheid en de kracht
zij aan Hem, die zit op de troon
en zij aan het Lam voor eeuwig en eeuwig.
Waardig is het Lam, dat is geslacht.

 

Dit lied gaat over de lofprijzing van God. Het komt voor in Openbaringen 5. Het begint met de vele engelen die om Zijn troon staan. De grote hoeveelheid engelen staan om Zijn troon en zingen met luide stem. Er staat niet bij hoeveel engelen het zijn, maar we mogen er vanuit gaan volgens Openbaring 5 dat het vele engelen zijn geweest.

Deze engelen zingen Hem de lof toe. De lof, de eer, heerlijkheid en kracht. In Openbaring 5 staat: Het Lam dat geslacht is, is het waard om alle kracht, wijsheid, rijkdom, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging te ontvangen. En dit zijn eigenschappen die onlosmakelijk bij Zijn goddelijkheid horen. Macht en sterkte horen bij Zijn Koningschap. Rijkdom omdat Hij mensen rijk kan maken in geestelijk opzicht, en Hij geeft wijsheid aan hen die dat nodig hebben. Hij is Wijsheid en kan dat ook geven. De lof, eer, heerlijkheid krijgt Hij van iedereen. Van hen die in de hemel zijn, maar ook van de gelovigen op de aarde.

We mogen en kunnen Hem waardig noemen om wat Hij heeft gedaan. We mogen en moeten Hem eren omdat Hij waardig is. Omdat Hij heilig is en op de troon zit. Door wat Hij heeft gedaan voor ons is Hij het waard om alle lof te ontvangen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom