Opwekking 607 - Machtige Redder

 

Elke dag wil ik zingen van uw liefde

Blijf ik blij bij de bron van levend liefde

Want in mijn diepste nood

Was U daarbij

Een stroom van liefde verzadigde mij

Ik vertrouw op het kruis van mijn verlosser

En ik zing over het bloed dat overwint

U wist mijn zonden weg en vernieuwde mij

Uw dood bracht leven en nu ben ik vrij

 

Machtige Redder

Wonderbaar raad geeft Hij

Heer van elke tijd vol van majesteit u bent koning van 't heelal

Heer der heren, blinkende morgen ster

U verhezen zoon bracht de koningszoon

U regeert, regeert overal

 

Ik verlang bij uw troon te zijn voor eeuwig

daar te zijn waar uw heerlijkheid verscheint

waar alle volkeren voor eeuwig zijn

en samen zingen tot eer van het Lam.

 

Elke dag van Gods liefde zingen! Gods liefde is zo overvloeiend dat we er elke dag wel van kunnen zingen. Misschien de ene dag meer dan de andere dag. Maar elke dag is er een reden om van Gods liefde te zingen. Gods liefde is er altijd en zal er altijd blijven. Zelfs in je diepste nood is God er. Ook in je diepste nood wil Hij je vervullen met Zijn liefde. Zijn liefde is zo helend. Aan het kruis heeft Jezus laten zien wat echte liefde is, en die liefde wil Hij ons elke dag weer geven. Daar mogen we op vertrouwen.

 

We mogen vertrouwen op dat wat het kruis ons geeft. Het geeft ons de liefde van Jezus maar ook vergeving, overwinning en vernieuwing. Daar mogen we uit gaan leven. Wanneer we van daaruit gaan leven krijgt ons leven een ander perspectief, een andere richting. Wanneer we leven vanuit dat wat het kruis ons geef en heeft gegeven, dan gaan we Jezus als onze machtige Redder zien, dan wordt Hij onze persoonlijke Redder en mogen we Hem daarom ook loven. We gaan dan verlangen om dichtbij Hem te zijn en Zijn liefde te ontvangen, dan gaan we verlangen naar Hem, naar wat Hij geeft, maar ook naar wat er nog komen gaat.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom