Opwekking 607 - Machtige Redder

 

Elke dag wil ik zingen van uw liefde

Blijf ik blij bij de bron van levend liefde

Want in mijn diepste nood

Was U daarbij

Een stroom van liefde verzadigde mij

Ik vertrouw op het kruis van mijn verlosser

En ik zing over het bloed dat overwint

U wist mijn zonden weg en vernieuwde mij

Uw dood bracht leven en nu ben ik vrij

 

Machtige Redder

Wonderbaar raad geeft Hij

Heer van elke tijd vol van majesteit u bent koning van 't heelal

Heer der heren, blinkende morgen ster

U verhezen zoon bracht de koningszoon

U regeert, regeert overal

 

Ik verlang bij uw troon te zijn voor eeuwig

daar te zijn waar uw heerlijkheid verscheint

waar alle volkeren voor eeuwig zijn

en samen zingen tot eer van het Lam.

 

Elke dag van Gods liefde zingen! Gods liefde is zo overvloeiend dat we er elke dag wel van kunnen zingen. Misschien de ene dag meer dan de andere dag. Maar elke dag is er een reden om van Gods liefde te zingen. Gods liefde is er altijd en zal er altijd blijven. Zelfs in je diepste nood is God er. Ook in je diepste nood wil Hij je vervullen met Zijn liefde. Zijn liefde is zo helend. Aan het kruis heeft Jezus laten zien wat echte liefde is, en die liefde wil Hij ons elke dag weer geven. Daar mogen we op vertrouwen.

 

We mogen vertrouwen op dat wat het kruis ons geeft. Het geeft ons de liefde van Jezus maar ook vergeving, overwinning en vernieuwing. Daar mogen we uit gaan leven. Wanneer we van daaruit gaan leven krijgt ons leven een ander perspectief, een andere richting. Wanneer we leven vanuit dat wat het kruis ons geef en heeft gegeven, dan gaan we Jezus als onze machtige Redder zien, dan wordt Hij onze persoonlijke Redder en mogen we Hem daarom ook loven. We gaan dan verlangen om dichtbij Hem te zijn en Zijn liefde te ontvangen, dan gaan we verlangen naar Hem, naar wat Hij geeft, maar ook naar wat er nog komen gaat.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom