Opwekking 207 - Mijn God, ik zal U verhogen

 

Mijn God, ik zal U verhogen,

uw naam zal 'k prijzen altijd

en elke dag wil ik loven

uw macht, uw majesteit.

Uw koningschap is voor eeuwig,

uw heerschappij onbeperkt.

Ik wil de mensen vertellen

al wat uw hand heeft bewerkt.

Refrein:

Welzalig hij, )

wiens God de Here is! )2x

 

U steunt wie dreigen te vallen,

U troost in zorg en verdriet.

Uw goedheid, Heer, is voor allen,

uw liefd' en trouw falen niet.

U doet uw milde hand open,

verzadigt alles wat leeft.

Ik weet, Heer, als ik U aanroep,

dat U verlossing mij geeft.


Refrein:

Welzalig hij, )

wiens God de Here is! )2x

 

Ik dank U voor uw nabijheid,

voor kracht, die 'k vind in uw woord.

Ik jubel over uw grootheid

dat U gebeden verhoort!

Ik dank U, dat ik mag wonen

in 't huis, dat U mij bereidt.

Ik weet, Heer, wat ook mag komen,

dat U mij sterkt en leidt.

 

Refrein:

Welzalig hij, )

wiens God de Here is! )2x

 

Je kunt heel veel goden proberen te dienen in je leven, maar je bent uiteindelijk alleen maar gelukkig als de HEER jouw God is! Dat is de enige God Die gelukkig maakt. Er is niemand die heerschappij, macht en majesteit heeft zoals God de HEER!

 

Het Koningsschap van onze God is voor eeuwig en welke andere god je ook bedenkt, er is er niet eentje die zo leeft als de enige God! Ik zeg niet dat andere goden geen macht hebben. Elke god, zelfs als ze van steen zijn en je ze bij de Intratuin kunt kopen, hebben macht. Al die afgoden, letterlijk of figuurlijk hebben macht als jij er eer aan geeft. Achter al die dode goden zit de macht van satan die de ruimte in je leven zal pakken als je op deze goden steunt.

 

En wat een God hebben wij dan? God is nooit op ondergang uit, maar Hij steunt wie dreigt te vallen, Hij troost in verdriet. Gods goedheid is voor alleen die op Hem vertrouwen. Hij geeft Zijn nabijheid, Hij geeft Zijn trouw en liefde! En om dat te ontvangen, hoef je Hem alleen maar de ruimte te geven in je leven door te geloven in Hem.

 

​Wat een geluk als je deze God tot de jouwe hebt! Onze God leeft en regeert in eeuwigheid.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom