Opwekking 207 - Mijn God, ik zal U verhogen

 

Mijn God, ik zal U verhogen,

uw naam zal 'k prijzen altijd

en elke dag wil ik loven

uw macht, uw majesteit.

Uw koningschap is voor eeuwig,

uw heerschappij onbeperkt.

Ik wil de mensen vertellen

al wat uw hand heeft bewerkt.

Refrein:

Welzalig hij, )

wiens God de Here is! )2x

 

U steunt wie dreigen te vallen,

U troost in zorg en verdriet.

Uw goedheid, Heer, is voor allen,

uw liefd' en trouw falen niet.

U doet uw milde hand open,

verzadigt alles wat leeft.

Ik weet, Heer, als ik U aanroep,

dat U verlossing mij geeft.


Refrein:

Welzalig hij, )

wiens God de Here is! )2x

 

Ik dank U voor uw nabijheid,

voor kracht, die 'k vind in uw woord.

Ik jubel over uw grootheid

dat U gebeden verhoort!

Ik dank U, dat ik mag wonen

in 't huis, dat U mij bereidt.

Ik weet, Heer, wat ook mag komen,

dat U mij sterkt en leidt.

 

Refrein:

Welzalig hij, )

wiens God de Here is! )2x

 

Je kunt heel veel goden proberen te dienen in je leven, maar je bent uiteindelijk alleen maar gelukkig als de HEER jouw God is! Dat is de enige God Die gelukkig maakt. Er is niemand die heerschappij, macht en majesteit heeft zoals God de HEER!

 

Het Koningsschap van onze God is voor eeuwig en welke andere god je ook bedenkt, er is er niet eentje die zo leeft als de enige God! Ik zeg niet dat andere goden geen macht hebben. Elke god, zelfs als ze van steen zijn en je ze bij de Intratuin kunt kopen, hebben macht. Al die afgoden, letterlijk of figuurlijk hebben macht als jij er eer aan geeft. Achter al die dode goden zit de macht van satan die de ruimte in je leven zal pakken als je op deze goden steunt.

 

En wat een God hebben wij dan? God is nooit op ondergang uit, maar Hij steunt wie dreigt te vallen, Hij troost in verdriet. Gods goedheid is voor alleen die op Hem vertrouwen. Hij geeft Zijn nabijheid, Hij geeft Zijn trouw en liefde! En om dat te ontvangen, hoef je Hem alleen maar de ruimte te geven in je leven door te geloven in Hem.

 

​Wat een geluk als je deze God tot de jouwe hebt! Onze God leeft en regeert in eeuwigheid.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom