Opwekking 606 - Veilig, veilig, veilig rustend in Uw armen, Heer

 

Veilig, veilig, veilig rustend in Uw armen, Heer. (2x)

 

O, hart vol zorg, wat drukt je neer?

Is het de last die je opneemt telkens weer?

Geef Hem je lasten, want Hij is trouw.

Jezus Zelf, Hij zorgt voor jou.

Jezus zelf, Hij zorgt voor jou.

Er is geen last te zwaar, die Hij niet dragen zou.

Geef Hem je zorgen, want Hij is trouw;

en geloof in zijn liefde ook voor jou.

 

En ik prijs de grote Naam van Jezus.

Prijs de Heer, Hij heft mijn hoofd omhoog.

Prijs de Rots van mijn verlossing;

Al mijn dagen heeft Hij in zijn hand.

 

O hart vol angst, wat buigt je neer?

Bedenk in tijd van beproeving des te meer:

Geef Hem je zorgen, want Hij is trouw;

Jezus Zelf, Hij zorgt voor jou.

 

Jezus zelf, Hij zorgt voor jou.

Er is geen last te zwaar die Hij niet dragen zou.

Geef Hem je zorgen, want Hij is trouw.

En geloof in zijn liefde, ook voor jou.

 

En ik prijs de grote Naam van Jezus.

Prijs de Heer, Hij heft mijn hoofd omhoog.

Prijs de Rots van mijn verlossing;

Al mijn dagen heeft Hij in zijn hand.

 

Veilig, veilig, veilig rustend in Uw armen, Heer. (4x)

 

En ik prijs de grote Naam van Jezus.

Prijs de Heer, Hij heft mijn hoofd omhoog.

Prijs de rots van mijn verlossing;

Al mijn dagen heeft Hij in zijn hand.

 

Prijs de grote Naam van Jezus.

Prijs de Heer, Hij heft mijn hoofd omhoog.

Prijs de Rots van mijn verlossing;

Al mijn dagen heeft Hij in zijn hand. (2x)

 

Hoevaak bepaalt zorg jouw leven? Gewoon een eerlijke vraag, toch? Hoevaak is er zorg waardoor je uiteindelijk wordt afgeleid van het dienen van God en hoevaak gebeurt het dat je hierdoor zelfs de vrede met God kwijtraakt? Alleen al omdat je lasten ervaart waarvan je denkt dat ze te zwaar voor je zijn en je het allemaal alleen moet dragen.

 

Zoveel angst en zorg, waardoor je soms heel diep teneer gedrukt gaat. Het enige dat Jezus van je vraagt is dat jij jouw lasten, angsten en moeiten aan Hem geeft, want waar je dit doet, zal Hij voor je zorgen zorgen. Het is het verlangen van Jezus dat jij je veilig en gerust voelt in Zijn nabijheid omdat je weet dat Hij zal zorgen.

 

Veilig rustend in Uw armen, dat lijkt zo'n mierzoet zinnetje, maar als je bedenkt dat je daarvoor je zorgen echt moet loslaten is er niet veel meer dan mierzoet voelt, want dat betekent dat jij de controle moet loslaten. Maar als je dit doet, mag jij je veilig weten in Jezus' armen en kun je in Zijn armen, Zijn Naam prijzen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom