Opwekking 206 - Dank U Jezus

 

Dank U Jezus, dank U Jezus,

dank U Heer, U houdt van mij.

Dank U Jezus, dank U Jezus,

dank U Heer, U houdt van mij.

U stierf op Golgotha,

U gaf uw leven daar.

Dank U Heer, U houdt van mij.

U stierf op Golgotha,

U gaf uw leven daar.

Dank U Heer, U houdt van mij.

 

U bent weer opgestaan,

ik ben uw onderdaan,

dank U Heer, U houdt van mij.

U bent weer opgestaan,

ik ben uw onderdaan,

dank U Heer, U houdt van mij.

 

Jezus is de totale tegenstelling tot ons mensen. Waar wij denken in ideeën over onszelf en wat wij kunnen bereiken, daar denkt Jezus over wat Hij kan doen om dat met ons te bereiken wat Hij verlangt. Wij denken gericht op onszelf, maar Jezus denkt gericht op ons. Hij wil niets anders dan iedereen redden en daarom ging Hij tot het uiterste voor ons en offerde Zichzelf.

 

Jezus gaf Zichzelf, Hij gaf Zijn leven voor jou! Niet omdat Hij iets wilde bereiken, maar omdat Hij van jou hield, zelfs al ver voordat jij geboren was. Daarom aanbidden we Jezus omdat Hij stierf op Golgotha! En dwars door de dood heen, overwon Hij elk gevolg van onze zonden. Zonde en dood, duivel en duisternis, alles heeft Hij voor jou onder Zijn voeten gelegd.

 

Het enige dat er dan overblijft is een danklied voor Jezus. Dank U Jezus, dank U Heer, U houdt van mij.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom