Opwekking 605 - Geef ons een lofgewaad, Heer

Geef ons een lofgewaad, Heer

in plaats van neerslachtigheid.

Giet uw vreugdolie nu uit over ons.

 

Geeft ons een lofgewaad, Heer

in plaats van neerslachtigheid.

Uw vreugde is onze kracht,

is onze kracht.

Giet uw levend water uit

op ons dorstig land.

Geef wie afgemat is kracht

om te dansen.

 

Wij verlangen zo naar U.

Heer, wij wachten...

op de kracht van uw Geest

en wij prijzen uw naam.

 

Geef on een lofgewaad, Heer...

 

Halleluja, zing halleluja,

Heer, wij aanbidden

en prijzen uw naam.

Halleluja, zing halleluja,

ja, Heer, wij trekken

ons lofgewaad aan.

 

Wat overheerst er in je leven? Alles wat beter kan, alles wat misgaat? Of is de vreugde van de Heer je kracht? Ben je bezig met je zonden en wat er telkens misgaat, of leef je zo krachtig uit de vergeving dat je vreugde hebt vanwege wat Jezus voor je heeft gedaan?

 

Ik kom heel veel christenen tegen die niet verder komen dan dat ze een geredde zondaar zijn. De waarheid is dat je door het bloed van Jezus een heilige bent die nog zondigt.

 

Jesaja 63 is een hoofdstuk in de Bijbel waar Jesaja oproept om je rouwkleed in te leveren. En het gebed is dat God ons bekleed met de klederen van het heil. En daarmee zegt hij wel heel wat. Dat betekent dat God je kleren die vuil zijn van de zonde uittrekt en je nieuwe kleren heeft. Hij geeft je een lofgewaad. 

 

Dat is niet wat je straks zult krijgen, maar dat heb je nu al gekregen en daarom zijn wij geroepen om lovend en prijzend en vol van vreugde te leven. En we bidden dat God dit steeds meer in ons zal uitgieten, zodat de kracht van de Geest in ons zal zijn.

 

Het gevolg zal zijn dat ons leven een loflied voor God zal zijn. We zingen halleluja!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom