Opwekking 205 - U Heer, bent wonderschoon

U Heer, bent wonderschoon,
naar U verlangt mijn hart.
En als uw ogen op mij zijn,
vervult uw liefde mij.

 

God is een wonderschone God. Het is een God naar wie we verlangen omdat God een wonderschone God is. Dat verlangen naar God mogen we delen met Hem. Wij verlangen naar God, maar God verlangt ook naar ons hart. Wanneer we ons hart met Hem delen, wanneer we met Hem delen dat wij ook naar Hem verlangen is er een actieve relatie. Jezus wil jou graag vullen met Zijn liefde.

Wanneer wij ons hart delen dat we naar Hem verlangen en naar Zijn liefde wil Hij ons dolgraag vullen met Zijn liefde. Zijn oog is op jou en Hij ziet je Hij ziet wat je verlangt. Gods liefde is helend. Het zet je in vuur en vlam. Als jij de liefde van Jezus kent, straal je dat uit. Het stroomt van binnen in je. En die liefde mogen wij weer uit gaan delen. Laat je hart aan Hem zien en laat je vullen met Zijn liefde. Dat is liefde dat nooit vergaat en je echt vervuld.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom