Opwekking 603 - Ruil je rouwkleed in

Ruil je rouwkleed in
voor een lofgewaad,
maak Hem groot om wat Hij doet.
Zing een vreugdelied,
nu wij samen zijn;
vier nu feest, want God is goed.


Jezus, onze Heer,
bouwt zijn rijk in ons,
vestigt hier zijn heerschappij.
Door zijn heilig licht
vlucht de duisternis;
vier nu feest en zing met mij.

Heel de schepping zingt,
zelfs de zee zingt mee.
Al wat leeft zal juichen:
'Hij is Heer'.

Ruil je rouwkleed in
voor een lofgewaad,
maak Hem groot om wat Hij doet.
Zing een vreugdelied,
nu wij samen zijn;
vier nu feest, want God is goed.(2x)

 

Feest vieren omdat God goed is! God groot maken om wat Hij doet. Een vreugdelied voor Hem zingen. Wat een feest moet dat zijn! Dit is een vreugdelied. Een lied van vreugde over de grootheid en goedheid van God. En zoals dit lied zegt mogen we ons rouwkleed inruilen voor een lofgewaad. We mogen een vreugdekleed aantrekken. En misschien is het helemaal niet zo makkelijk voor jou. Maar we mogen ons verdriet in de handen van God leggen en het vreugdekleed ontvangen van Hem. En wanneer vreugde lastig is, mogen we ons vasthouden aan de momenten dat we wel vreugde kennen, aan de momenten waarin je zag dat God goed is. We hoeven niet te blijven hangen in rouw en verdriet. We mogen het een plaatsje geven en vanuit Gods vreugde gaan leven. Uiteindelijk zal de wereld je geen volmaakte vreugde geven. Maar God. Vanuit de vreugde van God mogen we leven en hebben we eeuwige en volmaakte vreugde.
 
Naast dat wij het mogen ontvangen mogen we de vreugde van God in Jezus’ naam ook gaan uitdelen. Zoals Jesaja 61 zegt: ‘ De Geest van de Heer is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen en te verbinden de gebrokene van hart’. We mogen Gods vreugde uit gaan delen. Dat zal helend zijn, dat is ook wat de wereld nodig heeft. Vreugde van God om van daar uit te gaan leven.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom