Opwekking 603 - Ruil je rouwkleed in

Ruil je rouwkleed in
voor een lofgewaad,
maak Hem groot om wat Hij doet.
Zing een vreugdelied,
nu wij samen zijn;
vier nu feest, want God is goed.


Jezus, onze Heer,
bouwt zijn rijk in ons,
vestigt hier zijn heerschappij.
Door zijn heilig licht
vlucht de duisternis;
vier nu feest en zing met mij.

Heel de schepping zingt,
zelfs de zee zingt mee.
Al wat leeft zal juichen:
'Hij is Heer'.

Ruil je rouwkleed in
voor een lofgewaad,
maak Hem groot om wat Hij doet.
Zing een vreugdelied,
nu wij samen zijn;
vier nu feest, want God is goed.(2x)

 

Feest vieren omdat God goed is! God groot maken om wat Hij doet. Een vreugdelied voor Hem zingen. Wat een feest moet dat zijn! Dit is een vreugdelied. Een lied van vreugde over de grootheid en goedheid van God. En zoals dit lied zegt mogen we ons rouwkleed inruilen voor een lofgewaad. We mogen een vreugdekleed aantrekken. En misschien is het helemaal niet zo makkelijk voor jou. Maar we mogen ons verdriet in de handen van God leggen en het vreugdekleed ontvangen van Hem. En wanneer vreugde lastig is, mogen we ons vasthouden aan de momenten dat we wel vreugde kennen, aan de momenten waarin je zag dat God goed is. We hoeven niet te blijven hangen in rouw en verdriet. We mogen het een plaatsje geven en vanuit Gods vreugde gaan leven. Uiteindelijk zal de wereld je geen volmaakte vreugde geven. Maar God. Vanuit de vreugde van God mogen we leven en hebben we eeuwige en volmaakte vreugde.
 
Naast dat wij het mogen ontvangen mogen we de vreugde van God in Jezus’ naam ook gaan uitdelen. Zoals Jesaja 61 zegt: ‘ De Geest van de Heer is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen en te verbinden de gebrokene van hart’. We mogen Gods vreugde uit gaan delen. Dat zal helend zijn, dat is ook wat de wereld nodig heeft. Vreugde van God om van daar uit te gaan leven.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom