Opwekking 204 - Maak mij zoals U

Maak mij zoals U, Heer, maak mij zoals U.
U bent een dienstknechtmaak mij als U.
'k Wil zijn zoals U Heer,
doe wat U moet doen
om mij zo te maken, maak mij zoals U.
Maar wat U ook doet, Heer,
'k wil zijn zoals U.


Wij zijn naar Gods beeld geschapen. Het beeld dat God voor ogen had voor de mens, dat hebben wij geschonden. Toch maakt Jezus het mogelijk om weer te leven naar het beeld van God. Door Zijn genade is dat mogelijk. Het is tegelijk ook een opdracht om te leven naar Gods beeld en wil. Om te leven zoals Jezus.

Om steeds meer op Hem te lijken moeten we steeds Jezus voor ogen houden en te doen wat Hij van ons vraagt. We mogen Zijn dienstknecht worden en doen wat Jezus doet. Toen Jezus naar de hemel ging heeft Hij ons niet alleen gelaten. Hij heeft de Heilige Geest gegeven zodat we ook in de voetsporen van Jezus mogen gaan treden, om te doen wat Jezus deed. Misschien lijkt het moeilijk, maar we hebben een groot voorbeeld gekregen.

We hebben Jezus als ons grote voorbeeld. Een voorbeeld dat niet beter kan. Laten we dit lied als een gebed uitzingen om steeds meer op Jezus te gaan lijken. Als wij steeds meer op Jezus gaan lijken gaat de wereld Jezus zien. De wereld heeft het nodig dat Jezus zichtbaar wordt. En wij mogen daar aan bijdragen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom