Opwekking 204 - Maak mij zoals U

Maak mij zoals U, Heer, maak mij zoals U.
U bent een dienstknechtmaak mij als U.
'k Wil zijn zoals U Heer,
doe wat U moet doen
om mij zo te maken, maak mij zoals U.
Maar wat U ook doet, Heer,
'k wil zijn zoals U.


Wij zijn naar Gods beeld geschapen. Het beeld dat God voor ogen had voor de mens, dat hebben wij geschonden. Toch maakt Jezus het mogelijk om weer te leven naar het beeld van God. Door Zijn genade is dat mogelijk. Het is tegelijk ook een opdracht om te leven naar Gods beeld en wil. Om te leven zoals Jezus.

Om steeds meer op Hem te lijken moeten we steeds Jezus voor ogen houden en te doen wat Hij van ons vraagt. We mogen Zijn dienstknecht worden en doen wat Jezus doet. Toen Jezus naar de hemel ging heeft Hij ons niet alleen gelaten. Hij heeft de Heilige Geest gegeven zodat we ook in de voetsporen van Jezus mogen gaan treden, om te doen wat Jezus deed. Misschien lijkt het moeilijk, maar we hebben een groot voorbeeld gekregen.

We hebben Jezus als ons grote voorbeeld. Een voorbeeld dat niet beter kan. Laten we dit lied als een gebed uitzingen om steeds meer op Jezus te gaan lijken. Als wij steeds meer op Jezus gaan lijken gaat de wereld Jezus zien. De wereld heeft het nodig dat Jezus zichtbaar wordt. En wij mogen daar aan bijdragen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom