Opwekking 599 - Kom tot de Vader

 

Nog voordat je bestond,

kende Hij je naam.

Hij zag je elk moment,

en telde elke traan.

Omdat Hij van je hield,

Gaf Hij zijn eigen Zoon.

Hij wacht alleen nog maar

totdat je komt

En wat je nu ook doet,

Zijn liefde blijft bestaan

Ook niets wat jij ooit deed

verandert daar iets aan.

Omdat Hij van je houdt,

gaf Hij zijn eigen Zoon

En nu is alles klaar wanneer jij komt

 

Refrein:

Kom tot de Vader,

Kom zoals je bent

Heel je hart, al je pijn

is bij Hem bekend

de liefde die Hij geeft,

de woorden die Hij spreekt

daarmee is alles klaar wanneer jij komt

 

En wat je nu ook doet

Zijn liefde blijft bestaan

want niets wat jij ooit deed

verandert daar iets aan

Omdat Hij van je houdt

gaf Hij zijn eigen Zoon

en nu is alles klaar wanneer jij komt

 

Refrein 2x

De liefde die hij geeft,

De woorden die hij spreekt.

Hij wacht alleen nog maar

totdat je komt.

 

Dit lied laat mij iets zien van de Vader. Het laat mij iets zien van de liefde en de innerlijke ontferming van de Vader. Dit lied begint met dat Hij je kent en Zijn Zoon voor je gaf omdat Hij van je houdt. En wat daarna komt vind ik zo mooi. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. Hij heeft alles al klaar gemaakt en nu wacht Hij op jou zodat Zijn liefde je kan raken en je terug bent bij de Vader. Want er is geen betere plek dan bij de Vader.

 

Het lied begint met dat God je kent. Dat is echt zo. God kent je. Waar je nu ook bent, wat je ook doet. Hij ziet je en verliest je niet uit het oog. God kent je, Hij kent al je fouten en gebreken. Maar ondanks dat blijft Zijn liefde voor jou bestaan.

 

Bij dit lied kunnen we kijken naar het verhaal uit Lukas 15. Een verhaal dat veel mensen kennen. Het is het verhaal van de verloren zoon. In hoeverre het de verloren zoon is. Want de zoon komt thuis en daarmee is Hij veilig bij de Vader. In Lukas 15:20 zien we dat de zoon terug komt. En wat er dan gebeurt, is denk ik wat Jezus ook doet als wij terugkeren naar Hem. In Lukas 15:20 staat: Hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Er gebeurd iets bij de Vader. Zijn liefde voor Zijn zoon heeft hem nooit verlaten. Altijd was die liefde er. Er gebeuren in dit verhaal veel mooie dingen. De zoon komt met een schuldbelijdenis. Wat wij lezen in het verhaal si dat de Vader daar bijna niet op reageert. De Vader begint het feest te regelen.

 

Wanneer wij naar Jezus komen, ziet Jezus jou in vreugde en Hij begint dan het feest te regelen. Want jij bent thuisgekomen.

Dit verhaal laat ons ook iets van vertrouwen zien. De zoon weet dat hij fout is geweest, en toch weet hij dat hij welkom is bij de vader. Zo mogen wij ons ook welkom weten bij de Vader. We mogen weten dat we altijd terug mogen komen. Net als deze zoon.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom