Opwekking 201 - Wij danken U, Heer God almachtig

 

Wij danken U, Heer God almachtig,

die was en is en komen zal.

Dat Gij uw grote macht hebt opgenomen

en uw koningschap hebt aanvaard.

Het koninkrijk van deze wereld

wordt het koninkrijk van Jezus Christus

en Hij zal Koning zijn

voor eeuwig en eeuwig.

 

Wat is het heerlijk om te weten dat God almachtig is. En die almacht van God zit niet alleen in het feit dat Hem niets uit de hand loopt, maar Zijn almacht zit ook in het feit dat Hij altijd Dezelfde is geweest.

 

Almacht van God stopt nooit, het is er altijd al geweest, wat er ook gebeurde in de wereld, nooit is God machteloos geweest en nooit zal Hij machteloos zijn!

 

En Jezus heeft het Koninkrijk ontvangen en aanvaard. Nu is de duivel nog de overste van deze wereld, maar straks, als Jezus terugkomt, eist Hij de hele wereld op als Zijn Koninkrijk. Wij hebben de heerschappij aan satan gegeven, maar Jezus heeft de heerschappij teruggewonnen en Hij zal straks volmaakt regeren.

 

Jezus is straks Koning voor eeuwig, ook op deze aarde. Nu gebeuren er nog dingen die niet zijn zoals het de bedoeling is, maar straks zal ook dat overwonnen zijn. Wij danken daarom God, omdat Hij almachtig is. Zelfs als het nu nog niet volmaakt is, is God wel volmaakt en almachtig.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom