Opwekking 600 - Open mijn ogen

 

Open mijn ogen

voor de schoonheid van uw schepping.

Open mijn oren

voor uw liefdevolle stem,

die aan mij zegt: Ik hou van jou,

mij kind, kom bij Mij.

Open mij ogen

om uw heerlijkheid te zien, Heer.

Open mijn oren

om te horen naar uw stem;

ik zeg U Heer: Ik hou van U,

mijn Vader, ik kom bij U.

 

Refrein:

Ik open mijn hart voor de Heer die ik dien.

Ik open mijn hart, laat mij zien met uw ogen.

Open mijn hart, maak het sterk en bewogen.

Ik open mijn hart.

 

Open mijn ogen

voor de tranen van de mensen.

Open mijn oren

voor uw liefdevolle stem,

die aan hen zegt: Ik hou van jou,

mijn kind, kom bij Mij.

 

Open mijn ogen

voor de dag dat U zal komen.

Open mijn oren voor de stem van Hem die komt;

ik zeg U Heer: Ik hou van U,

mijn Vader, ik kom bij U.

 

(Refrein 3x)

 

laatste keer:

Ik open mijn hart.(5x)

 

Heb jij vandaag je ogen open? Echt open? Zie jij wat God ook ziet? Daar gaat het uiteindelijk om. Wij moeten leren zien wat God ziet. En natuurlijk in de eerste plaats in de schepping, maar ook om de heerlijhkeid van de Heer te zien.

 

Nu nog een stap verder: Zie jij wat God ziet in de gebrokenheid waarin wij leven? De pijn die God voelt, midden in deze gebrokenheid, zie jij wat God ziet? En tenslotte, zie jij in gedachten Jezus al komen? Hij komt en wij zullen Hem straks zien.

 

Toch spreekt dit lied niet alleen over zien, maar ook over horen. Hoor jij de stem van God Die zegt: Ik houd van jou! De stem van de Vader Die zegt: Jij bent mijn kind! En hoor jij de stem van Jezus, Die onderweg is naar deze aarde en jou straks zal halen en Thuis zal brengen in het Vaderhuis.

 

Open je hart voor de Heer, zodat je ziet en hoort met Zijn ogen en Zijn oren.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom