Opwekking 199 - Eer aan het Lam, eer aan het Lam

 

Eer aan het Lam, eer aan het Lam
dat stierf voor onze zondeschuld.
Voor eeuwig op de troon,
ja, God in heerlijkheid gehuld.
Halleluja!

 
Eer aan het Lam, eer aan het Lam
van God,verheven is zijn naam.
Elke knie zal voor Hem buigen,
mensen, eng'len saam.
Halleluja!
Hij is Heer, Hij is Heer,
Hij is Heer, Hij is Heer, Hij is Heer!


 
Eer aan het Lam’. Dat is wat dit lied zegt. We weten dat met het Lam de Heere Jezus bedoeld wordt. Maar het Lam wordt wel vaak gebruikt. Laten we vandaag eens kijken wie dat Lam nu concreet is. Openbaring 11:17 zegt daar ook wat over. Daar wordt gezegd: ‘Die is, die was en die komen zal. Het Lam is dus verleden, heden en toekomst. Het Lam is verleden want Hij is aan het kruis gegaan voor ons, tegelijk is dat ook het heden. Want door het verleden kunnen wij leven in het heden van de genade dat aan het kruis vrij kwam. Het heden ook omdat Hij leeft in ons. En wij mogen leven met Hem. Dat geeft perspectief! En het is ook onze toekomst. Er wacht ons een toekomst dat nooit meer op zal houden.
 
Openbaring 11 zegt nog meer: ‘Omdat U Uw kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent. Het Lam werd vernederd, maar daar heeft Jezus ook Zijn kracht genomen. Het kruis werd een kracht en Jezus werd Koning. Daarmee zit Hij voor eeuwig op de troon. Hij is Koning en die Koning moeten wij alle eer geven. Eer aan het Lam want Hij is Koning, Hij is hoogverheven, Hij is Heer! Uiteindelijk zal elke knie voor Hem buigen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom