Opwekking 199 - Eer aan het Lam, eer aan het Lam

 

Eer aan het Lam, eer aan het Lam
dat stierf voor onze zondeschuld.
Voor eeuwig op de troon,
ja, God in heerlijkheid gehuld.
Halleluja!

 
Eer aan het Lam, eer aan het Lam
van God,verheven is zijn naam.
Elke knie zal voor Hem buigen,
mensen, eng'len saam.
Halleluja!
Hij is Heer, Hij is Heer,
Hij is Heer, Hij is Heer, Hij is Heer!


 
Eer aan het Lam’. Dat is wat dit lied zegt. We weten dat met het Lam de Heere Jezus bedoeld wordt. Maar het Lam wordt wel vaak gebruikt. Laten we vandaag eens kijken wie dat Lam nu concreet is. Openbaring 11:17 zegt daar ook wat over. Daar wordt gezegd: ‘Die is, die was en die komen zal. Het Lam is dus verleden, heden en toekomst. Het Lam is verleden want Hij is aan het kruis gegaan voor ons, tegelijk is dat ook het heden. Want door het verleden kunnen wij leven in het heden van de genade dat aan het kruis vrij kwam. Het heden ook omdat Hij leeft in ons. En wij mogen leven met Hem. Dat geeft perspectief! En het is ook onze toekomst. Er wacht ons een toekomst dat nooit meer op zal houden.
 
Openbaring 11 zegt nog meer: ‘Omdat U Uw kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent. Het Lam werd vernederd, maar daar heeft Jezus ook Zijn kracht genomen. Het kruis werd een kracht en Jezus werd Koning. Daarmee zit Hij voor eeuwig op de troon. Hij is Koning en die Koning moeten wij alle eer geven. Eer aan het Lam want Hij is Koning, Hij is hoogverheven, Hij is Heer! Uiteindelijk zal elke knie voor Hem buigen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom