Opwekking 598 - Machtige Heer, grote Verlosser

 

Machtige Heer, grote Verlosser,

iedere dag kneden Uw handen

mijn leven als klei.

Zo vormt U mij naar Uw plan.

U roept mij zacht in Uw nabijhand;

daar vind ik kracht,

Uw Geest omgeeft mij.

Leer mij, O Heer,

hoe ik steeds meer leef als U.

 

U riep mij om voor U te leven,

aan U alleen wil ik mij geven.

Trek mij, o Heer,

dichter naar U toe.

 

Refrein:

Neem mij, kneed mij,

vorm mij, vul mij:

ik leg mijn leven in Uw sterke hand.

Roep mij, zend mij,

leid mij, wandel naast mij:

ik leg mijn leven in Uw sterke hand.

 

U roept mij zacht...

 

U riep mij...

 

(Refrein 2x)

 

Iedere dag kneden Uw handen mijn leven als klei. Zo vormt U mij naar Uw plan. Om tot je doel te komen in je leven, om daar te komen waar God je bedacht heeft en een taak voor jou heeft, kneed Hij je leven zoals klei. Dat doet Hij niet zomaar. God stoomt je als het ware klaar voor dat waarvoor jij bedoeld bent. Daarvoor is er soms verandering nodig. We hoeven niet bang te zijn dat we op een plaats komen waar we het niet aankunnen. Want God kneedt ons helemaal in vorm zodat we er klaar voor zijn. Jesaja 8 zegt: U bent onze Vader en onze Potenbakker. Wij zijn allen het werk van Uw handen. Dat is iets waar we op mogen vertrouwen. Door ons leven in de hand van God te leggen, kan Hij ons kneden naar Zijn wil, kan Hij ons vullen met dat wat nodig is. En wanneer wij vervuld en gekneed zijn kunnen we gezonden worden om Zijn wil te doen. Om daar te zijn waar we voor bedoeld zijn. Dat kan dichtbij, maar ook ver weg.

 

God vormt ons naar Zijn wil. En dat niet alleen. Hij wil ons ook dichtbij hebben. Iedere dag weer mogen we dichtbij Hem komen om naar Hem te luisteren en om kracht te ontvangen van Hem. In het plan van God voor jou mag je Hem steeds beter leren kennen en dichtbij komen. Om te kluisteren wat Hij te zeggen heeft voor jou, om dichtbij Hem te leven. Want als w dichtbij Hem leven kunnen we de weg volgen dat Hij voor jou bedacht heeft. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom