Opwekking 198 - Laat ons loflied voor U zijn

 

Laat ons loflied voor U zijn

als reukwerk,

laat ons loflied voor U zijn

als zuilen voor uw troon.

Laat ons loflied voor U zijn

als reukwerk.

Wij verhogen en eren U,

Vader, Geest en Zoon.

Nu w'U zien, Heer, in uw schoonheid,

U aanschouwen in uw majesteit.

En wij samen met de engelen

U belijden als de Heilige.

 

Heilig, heilig, heilig,

heilig is de Heer.

 

Waardig, waardig, waardig

waardig is de Heer.

 

Jezus, Jezus, Jezus,

Jezus is de Heer.

 

Laat ons loflied voor u zijn als reukwerk. Dat is wat dit lied zegt. Een verlangen, een hoop dat je uitspreekt naar God. Je spreekt uit dat je wilt dat je loflied als een reukwerk voor God is. En reukwerk is een heerlijke geur. Een aangename geur. Dit lied zegt dus eigenlijk: ‘laat ons loflied zijn als een aangename geur voor U.’ Ik vind het lastig om aan te geven wanneer je loflied als een aangename geur voor God is. Misschien is het wel minder moeilijk dan het lijkt. Want wanneer je Hem aanbidt en verhoogt dat vanuit je hart komt, dan is daar oprechtheid en puurheid naar God toe. Ik denk dat dat als een aangename geur voor God is. Gewoon vanuit je hart Hem alle eer te geven. Op welke manier je dat dan ook vormgeeft.

 

Als we naar het volgende couplet kijken dan gaat het over het zien van God, het aanschouwen van God. Op het moment dat wij God zien in alle heerlijkheid, majesteit en schoonheid dan denk ik dat ons hart vervuld wordt met ontzag. En er een loflied in ons op komt dat Hem aanbidt en verhoogd. Een aangename geur voor God.

 

Laten we steeds weer naar Jezus kijken en zien wie Hij is, hoe heilig Hij is, hoe waardig Hij is. En laten we ons hart steeds weer vullen met Zijn tegenwoordigheid en een loflied voor Hem.  

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom