Opwekking 198 - Laat ons loflied voor U zijn

 

Laat ons loflied voor U zijn

als reukwerk,

laat ons loflied voor U zijn

als zuilen voor uw troon.

Laat ons loflied voor U zijn

als reukwerk.

Wij verhogen en eren U,

Vader, Geest en Zoon.

Nu w'U zien, Heer, in uw schoonheid,

U aanschouwen in uw majesteit.

En wij samen met de engelen

U belijden als de Heilige.

 

Heilig, heilig, heilig,

heilig is de Heer.

 

Waardig, waardig, waardig

waardig is de Heer.

 

Jezus, Jezus, Jezus,

Jezus is de Heer.

 

Laat ons loflied voor u zijn als reukwerk. Dat is wat dit lied zegt. Een verlangen, een hoop dat je uitspreekt naar God. Je spreekt uit dat je wilt dat je loflied als een reukwerk voor God is. En reukwerk is een heerlijke geur. Een aangename geur. Dit lied zegt dus eigenlijk: ‘laat ons loflied zijn als een aangename geur voor U.’ Ik vind het lastig om aan te geven wanneer je loflied als een aangename geur voor God is. Misschien is het wel minder moeilijk dan het lijkt. Want wanneer je Hem aanbidt en verhoogt dat vanuit je hart komt, dan is daar oprechtheid en puurheid naar God toe. Ik denk dat dat als een aangename geur voor God is. Gewoon vanuit je hart Hem alle eer te geven. Op welke manier je dat dan ook vormgeeft.

 

Als we naar het volgende couplet kijken dan gaat het over het zien van God, het aanschouwen van God. Op het moment dat wij God zien in alle heerlijkheid, majesteit en schoonheid dan denk ik dat ons hart vervuld wordt met ontzag. En er een loflied in ons op komt dat Hem aanbidt en verhoogd. Een aangename geur voor God.

 

Laten we steeds weer naar Jezus kijken en zien wie Hij is, hoe heilig Hij is, hoe waardig Hij is. En laten we ons hart steeds weer vullen met Zijn tegenwoordigheid en een loflied voor Hem.  

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom