Opwekking 597 - Uw liefde is zo prachtig

 

Uw liefde is zo prachtig,

Eeuwig en standvastig.

Uw liefde is een rots

Waar ik mijn voet op zet.

Uw liefde is een wonder,

U vindt mij bijzonder;

Als ik in de put zit,

Redt Uw liefde mij.

Refrein:

Halleluja(3x)

U maakt dat ik zing.

 

Uw liefde blijft steeds boeien

En ik voel het groeien.

Uw liefde geeft me blijdschap,

Heel diep in mijn ziel.

Steeds als ik U zie, Heer,

Raakt Uw liefde mij weer,

En dan wil ik zingen,

U geeft mij een lied.

 

(Refrein)

 

Uw liefde is zo prachtig…

 

God vindt jou bijzonder! Dat is even een flinke binnenkomer. Dat God jou bijzonder vindt is iets dat we niet al te vaak bedenken. Toch ben jij bijzonder! Niemand is zoals jij. En God heeft jou uniek gemaakt. Ondanks alles wat is misgegaan in jouw leven, God vindt jou bijzonder.

 

Daarnaast is Gods liefde voor jou iets prachtigs, het is standvastig en het zal nooit veranderen. Het is met de liefde van God net als met een rots. Een rots kan niet omvallen, zo vast is Gods liefde voor jou! Hoe diep je ook in de put zit, dan is Gods liefde, onwankelbaar dichtbij! Focus je op de liefde van God voor jou, dan zal je zien dat dit steeds groter en mooier wordt. Dat zal je ook blijdschap geven. Hoe meer je Gods liefde ziet in de kleine dingen in je leven, hoe meer blijdschap het gevolg zal zijn.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom