Opwekking 197 - Heer, U bent wonderschoon

 

Heer, U bent wonderschoon,

wonderschoon bent U, Heer.

Vredevorst, Zoon van God bent U Heer.

Heer, U bent wonderbaar,

wonderbaar bent U, Heer.

Raadsman, sterke God

bent U, Heer, U mijn Heer,

U mijn Heer, U mijn Heer.

Wonderschoon, is eigenlijk wel een wat apart woord voor God. Ook voor Jezus is dit wel een apart woord, omdat de Bijbel ons ook zegt dat er aan Jezus geen gedaante of heerlijkheid was. Maar toch zijn de woorden diep van binnen wel wat het is. Jezus is wonderschoon in Wie Hij is.

 

Het gaat dus niet om Zijn uiterlijk, maar om Zijn diepste Zijn. Hij is Vredevorst en Hij is Zoon van God Die wonderbaar is en raad geeft. Als je hier over nadenkt, besef je hoe wonderschoon Jezus is!

 

En dan zeggen dat Hij je Heer is, is er dan nog iets dat groter is? Hij is wonderschoon!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom