Opwekking 596 - Uw liefde, stralen als de zon

 

Uw liefde, stralen als de zon,

sterker dan de wind,

zuiver als een bron,

waar ik verfrissing vind.

Oh ik ontvang Uw liefde

Genadig droeg U elka last,

mijn zonde en mijn pijn,

Nu heelt mijn hart

en mag ik bij U zijn.

Oh, ik ontvang uw liefde.

 

Refrein:

Doordrenk mij Heer, o schenk mij meer

van Uw liefde in mijn dorstig hart.

Doorstroom mij, ik dorst naar u;

doordrenk mij Heer.

 

Ik kom en leg nu elke last

dankbaar voor U neer.

Ik geef U heel mijn hart

en voel Uw vrede weer.

Oh ik ontvang Uw liefde

 

Dit lied gaat over Gods liefde. Gods liefde is heerlijk, het is een onvoorwaardelijke liefde. Een liefde dat straalt als de zon en sterker is dan de wind. Maar het is ook een liefde die als zuiver water is. Dat als op moment dat het dor en droog in ons leven is, dat Gods liefde zo zuiver is dat het echt verfrissing geeft. Gods liefde kun je zien als een waterval. Een waterval dat stroomt door jou heen. Op het moment dat je Gods liefde niet kent en je leert het kennen, is het een waterval dat blijft stromen en nooit meer op houdt. Zoals dit lied zegt: Doordrenk mij Heer van Uw liefde. En dat is het precies. Gods liefde is geen druppeltje, het is overvloedig en Hij wil het elke keer weer aan je geven. En op het moment dat jij Gods liefde krijgt, kun je ook Zijn liefde uit gaan delen.

 

Het is een liefde waar we steeds op mogen hopen. En deze hoop zal niet beschaamd worden zegt Romeinen 5:5. Wat de liefde van God is door de Heilige Geest uitgestort. En daarom kunnen wij er zeker van zijn dat die liefde ons elke keer weer zal vullen. Je hebt het ontvangen van de Heilige Geest en daarom kun je het ook weer uit gaan delen!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom