Opwekking 196 - Zing een lied tot de Heer

 

Zing een lied tot de Heer,
door zijn Geest en vanuit zijn Woord.
Zing tot Hem en wees blij,
onze God is een sterke Koning.
Roep met luid gejuich tot de Heer.
Jouw lof offer brengt Hem eer.
Almachtig God is Hij,
die maakt volkomen vrij.
Vertrouw dan op zijn kracht,
Hij, die je leven bracht.
Hef op je hoofd tot Hem
en prijs Hem met je stem.
Kom, zing je vreugdelied voor onze God.


‘Zing een lied tot de Heer door Zijn Geest en vanuit Zijn Woord’. Ik vind dat een mooie zin. Vaak zingen wij liedjes dat al geschreven is. En dat is geweldig. Die liederen zijn prachtig om te zingen en kunnen recht uit ons eigen hart komen. Ze kunnen ons ondersteunen. Maar wat ik soms mis is het zingen vanuit Gods Geest. Gewoon gaan zingen wat de Geest je ingeeft. Een lied waarin je benoemd wat God voor je betekend, waarin je benoemd wie God is en waarin je Hem de lof en de eer brengt. Een lied da helemaal van jou voor God is.
 
Maar hoe je ook zingt, een ding is belangrijk dat voor op staat. En dat is dat God de eer krijgt. Jouw lof offer brengt Hem eer. Jouw lof offer doet er echt toe. Jouw lof offer is als eer voor God. Hoe je het ook brengt, als de eer maar voor God is.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom