Opwekking 595 - Licht van de wereld

 

Licht van de wereld u scheen in mijn duisternis,

nu mag ik zien wie u bent.

Liefde die maakt dat ik u wil kennen heer,

bij u wil zijn elk moment.

Refrein:

Voor U wil ik mij buigen,

U wil ik aanbidden,

U wil ik herkennen als mijn heer.

Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig

U bent zo geweldig goed voor mij!

 

Hemelse Heer,

U, die hoog en verheven bent,

Koning vol glorie en macht,

bent als een kind naar de wereld gekomen,

legde Uw heerlijkheid af.

 

Refrein 2x

 

En nooit besef, ik hoe U leed,

de pijn die al mijn zonde deed.2x

 

In Johannes 8:12 staat: ‘Ik ben het Licht van de wereld. Wie Mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’ Over dit licht gaat het in dit lied. Jezus is het licht en als dat Licht schijnt zal het niet meer donker zijn. Als dat Licht in je leven is gaan schijnen wandel je niet in duisternis, maar heb je het Licht van het leven. Het is een licht dat leven geeft, een licht dat dingen zichtbaar maakt. Door dat licht kunnen we Jezus zien, door dat licht mogen we Hem leren kennen. Als je in het donker loopt is het soms aftasten hoe je moet lopen, mar als je in het licht loopt, zie je waar je loopt, zie je het doel waar je heen loopt. Zo is dat ook met geloof. In het donker zie je niet waar je heen gaat. Maar in het licht kunnen we Jezus zien, dan zien we ons doel!

 

Maar voordat dat Licht ons kon bereiken moest het Licht naar de aarde komen zodat onze duisternis licht kon worden en we kunnen wandelen in het licht. Voordat het Licht on ons kon schijnen, moest Jezus aan een kruis voor onze zonden. En ik denk, dat net zoals dit lied beschrijft, we nooit volledig kunnen beseffen wat dat heeft gedaan met Jezus. We kunnen nooit volledig beseffen hoe Hij geleden heeft. Het is haast onvoorstelbaar, zo een grote liefde voor ons waar wij uit mogen leven!

 

En de God van dat Licht willen we aanbidden, willen we voor buigen en erkennen als onze Heer. En van dat Licht mogen we ook gaan getuigen. We mogen getuigen wat Hij gedaan heeft in ons leven.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom