Opwekking 595 - Licht van de wereld

 

Licht van de wereld u scheen in mijn duisternis,

nu mag ik zien wie u bent.

Liefde die maakt dat ik u wil kennen heer,

bij u wil zijn elk moment.

Refrein:

Voor U wil ik mij buigen,

U wil ik aanbidden,

U wil ik herkennen als mijn heer.

Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig

U bent zo geweldig goed voor mij!

 

Hemelse Heer,

U, die hoog en verheven bent,

Koning vol glorie en macht,

bent als een kind naar de wereld gekomen,

legde Uw heerlijkheid af.

 

Refrein 2x

 

En nooit besef, ik hoe U leed,

de pijn die al mijn zonde deed.2x

 

In Johannes 8:12 staat: ‘Ik ben het Licht van de wereld. Wie Mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’ Over dit licht gaat het in dit lied. Jezus is het licht en als dat Licht schijnt zal het niet meer donker zijn. Als dat Licht in je leven is gaan schijnen wandel je niet in duisternis, maar heb je het Licht van het leven. Het is een licht dat leven geeft, een licht dat dingen zichtbaar maakt. Door dat licht kunnen we Jezus zien, door dat licht mogen we Hem leren kennen. Als je in het donker loopt is het soms aftasten hoe je moet lopen, mar als je in het licht loopt, zie je waar je loopt, zie je het doel waar je heen loopt. Zo is dat ook met geloof. In het donker zie je niet waar je heen gaat. Maar in het licht kunnen we Jezus zien, dan zien we ons doel!

 

Maar voordat dat Licht ons kon bereiken moest het Licht naar de aarde komen zodat onze duisternis licht kon worden en we kunnen wandelen in het licht. Voordat het Licht on ons kon schijnen, moest Jezus aan een kruis voor onze zonden. En ik denk, dat net zoals dit lied beschrijft, we nooit volledig kunnen beseffen wat dat heeft gedaan met Jezus. We kunnen nooit volledig beseffen hoe Hij geleden heeft. Het is haast onvoorstelbaar, zo een grote liefde voor ons waar wij uit mogen leven!

 

En de God van dat Licht willen we aanbidden, willen we voor buigen en erkennen als onze Heer. En van dat Licht mogen we ook gaan getuigen. We mogen getuigen wat Hij gedaan heeft in ons leven.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom