Opwekking 195 - U, o Heer, bent een schild rondom mij

 

U, o Heer, bent een schild rondom mij.

U bent mijn eer

en U heft mijn hoofd omhoog.

U, o Heer, bent mijn schild rondom mij,

U bent mijn eer

en U heft mijn hoofd omhoog.

Halleluja, halleluja, halleluja!

Ja, U heft mijn hoofd omhoog.

‘Heer, U bent het schild rondom mij’ zegt dit lied. We kunnen God ervaren als een Schild dat om ons heen staat. God beschermt ons als het ware met een schild. De pijlen die op je af komen raken het schild. De pijlen die op je af komen kunnen je soms raken. Maar niets zal je kunnen weghalen bij God. God beschermt ons. En misschien mogen we het Schild wel zien als de engelen. Als de engelen die om ons heen staan en ons beschermen. In een van de Psalmen staat: ‘Hij zal Zijn engelen bevel geven om je te beschermen. Zij zullen je op handen dragen.’ God stuurt Zijn engelen op je af om je te beschermen tegen de pijlen die op je af kunnen komen. Er kunnen verschillende pijlen op je af komen. Pijlen van verleiding, pijlen van verslaving, pijlen van jaloezie, en vul maar in wat van toepassing is. Maar juist daarin mogen we God om Zijn bescherming vragen. Mogen we vragen of Hij ons wil beschermen zodat we kunnen leven tot Zijn eer.

 

Met Zijn bescherming wordt Hij ook je eer. Met Zijn bescherming heft Hij je hoofd omhoog want je hoeft niet langer naar beneden te kijken en bang te zijn. Hij heeft een Schild dat jou beschermt en daar mag je om vragen. Natuurlijk kan het zijn dat de pijlen die op je af komen je raken, dat je toegeeft aan de verleiding. Maar als ze je raken, raakt het ook God. En daarin wil Hij je ook steeds weer helen. Halleluja!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom