Opwekking 195 - U, o Heer, bent een schild rondom mij

 

U, o Heer, bent een schild rondom mij.

U bent mijn eer

en U heft mijn hoofd omhoog.

U, o Heer, bent mijn schild rondom mij,

U bent mijn eer

en U heft mijn hoofd omhoog.

Halleluja, halleluja, halleluja!

Ja, U heft mijn hoofd omhoog.

‘Heer, U bent het schild rondom mij’ zegt dit lied. We kunnen God ervaren als een Schild dat om ons heen staat. God beschermt ons als het ware met een schild. De pijlen die op je af komen raken het schild. De pijlen die op je af komen kunnen je soms raken. Maar niets zal je kunnen weghalen bij God. God beschermt ons. En misschien mogen we het Schild wel zien als de engelen. Als de engelen die om ons heen staan en ons beschermen. In een van de Psalmen staat: ‘Hij zal Zijn engelen bevel geven om je te beschermen. Zij zullen je op handen dragen.’ God stuurt Zijn engelen op je af om je te beschermen tegen de pijlen die op je af kunnen komen. Er kunnen verschillende pijlen op je af komen. Pijlen van verleiding, pijlen van verslaving, pijlen van jaloezie, en vul maar in wat van toepassing is. Maar juist daarin mogen we God om Zijn bescherming vragen. Mogen we vragen of Hij ons wil beschermen zodat we kunnen leven tot Zijn eer.

 

Met Zijn bescherming wordt Hij ook je eer. Met Zijn bescherming heft Hij je hoofd omhoog want je hoeft niet langer naar beneden te kijken en bang te zijn. Hij heeft een Schild dat jou beschermt en daar mag je om vragen. Natuurlijk kan het zijn dat de pijlen die op je af komen je raken, dat je toegeeft aan de verleiding. Maar als ze je raken, raakt het ook God. En daarin wil Hij je ook steeds weer helen. Halleluja!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom