Opwekking 594 - U bent 'Ik ben' op de troon

 

U bent 'Ik ben'op de troon,

Uw naam is heilig.

U bent de Christus, Gods zoon,

Uw naam is heilig

 

U bent de redder die kwam,

Uw naam is heilig.

U bent vlekkeloos Lam,

Uw naam is heilig

 

Refrein:

In Uw naam worden zondaars weer rein,

is vertroosting in pijn,

in Uw grote naam.

In Uw naam ligt een veilig bestaan

en kracht om door te gaan

Heer Uw grote naam.

 

U bent 'Ik ben'op de troon...

U bent de redder die kwam...

 

(Refrein 2x)

laatste keer: Uw naam is Heilig (5x)

 

Wie is God Die wij aanbidden? Hij is ‘Ik ben’ op de troon. Hij is JHWH, de God Die Zichzelf voorstelde aan Mozes. Hij zei tegen Mozes, toen hij Israël moest gaan verlossen uit Egypte en hij dat niet durfde: “Ik ben” zal met je meegaan. Eigenlijk zou je dat beter nog kunnen vertalen met: “Zoals Ik hier ben, zo zal Ik met je meegaan.” Hij is dus de God Die betrokken is op ons.

 

Dat is de 'Ik Ben die Ik Ben'. De 'Ik Ben' is een actieve aanwezigheid; de Levende God. En op die God mogen wij bouwen, vertrouwen. In die God geloven wij. De Levende God die als Redder kwam naar deze wereld. In Zijn naam zijn wij gereinigd en geheiligd en van daaruit mogen wij leven. In de Ik Ben die die Ik Ben ligt een veilig bestaan, in die naam is vertroosting en kracht.

 

De 'Ik Ben die Ik ben' is de God van Izak en Jakob, de God van alle helden uit de Bijbel, maar ook de God van ons. En die God dienen wij. En het mooie is dat die God, de God van Izak en Jakob, ook de God wil zijn van de mensen die nog niet geloven. Aan ons de taak om de Ik Ben uit te dragen naar de mensen om ons heen. Om die Naam groot te maken.

 

Deze God zit op de troon en tegelijk is Hij ook de Christus, Gods Zoon. Dat zien we terug als Jezus opgepakt wordt door de soldaten en Jezus vraagt Wie ze zoeken. De soldaten zeggen dan dat ze Jezus zoeken en op dat moment zegt Jezus, in het Grieks: ‘Ik ben’! Onze vertaling heeft daar een zin van gemaakt, maar Jezus spreekt daar de Godsnaam uit en alle soldaten knallen achterover. Jezus is God Die er zal zijn zoals Hij er is. Dit is het mistery van God. Hij is zowel Vader, als Zoon, als Heilige Geest en daarmee is het gelijk ook heel lastig om het allemaal te snappen. Maar de Heilige Die op de troon zit is ook de Redder Die kwam.

 

Begrijp je het nog? Dat lukt bijna niet. Jezus is God Zelf en Hij kwam om je te redden, terwijl Hij ook de heilige God is. En omdat Hij is Die Hij is, is bij Hem ook een veilig bestaan. Bij God Die ook je Redder is, ben je echt veilig. En daarom zingen we Hem toe in aanbidding.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom