Opwekking 194 - U maakt ons één

 

U maakt ons één.
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één, U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.

 
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.

 
Heel vaak hoor ik dat de eenheid wordt gemist onder elkaar, als christenen onder elkaar, als kerken onder elkaar. En ik denk dat daar ook echt een kern van waarheid in zit. Ik denk dat de eenheid zoals die er zou moeten zijn er vaak niet is. Maar het is misschien ook goed om te kijken waar die eenheid er wel is. Als we kijken over de muren van ons wereldje heen, als we kijken buiten ons eigen christelijke muurtje, dan zien we Eén Iemand daarboven aan staan. En dat is Jezus. Als we over de muren kijken van onze kerk dan staat Jezus bovenaan. En daar waar wij Jezus zien ontstaat er eenheid. Want Hij verbindt ons met elkaar. Hij verbindt ons door aanbidding, door ontmoeting en vul maar in.
 
Het is fijn als er eenheid is. Maar hoe behoud je deze eenheid? Door de wil van God te doen. Denk je even in… Op het moment dat de wil van God wordt gedaan, waar kan het dan nog mis gaan? Ik denk dat de wil van God doen een belangrijk item is. De wil van God doen bindt ons samen. Kloven worden gedicht want Gods zal niet tegen de een A zeggen en dan zichzelf tegen spreken bij de ander. Als je kijkt naar een gezin is dit ook zo. Onenigheid ontstaat er op het moment dat er verschillen zijn. Maar op het moment dat de kinderen doen wat de ouders zeggen ontstaat er eenheid. Deze eenheid ontstaat niet als tegen het ene kind A. wordt gezegd en tegen het volgende kind B. De wil van God is eenheid. En die wil mogen wij navolgen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom