Opwekking 194 - U maakt ons één

 

U maakt ons één.
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één, U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.

 
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.

 
Heel vaak hoor ik dat de eenheid wordt gemist onder elkaar, als christenen onder elkaar, als kerken onder elkaar. En ik denk dat daar ook echt een kern van waarheid in zit. Ik denk dat de eenheid zoals die er zou moeten zijn er vaak niet is. Maar het is misschien ook goed om te kijken waar die eenheid er wel is. Als we kijken over de muren van ons wereldje heen, als we kijken buiten ons eigen christelijke muurtje, dan zien we Eén Iemand daarboven aan staan. En dat is Jezus. Als we over de muren kijken van onze kerk dan staat Jezus bovenaan. En daar waar wij Jezus zien ontstaat er eenheid. Want Hij verbindt ons met elkaar. Hij verbindt ons door aanbidding, door ontmoeting en vul maar in.
 
Het is fijn als er eenheid is. Maar hoe behoud je deze eenheid? Door de wil van God te doen. Denk je even in… Op het moment dat de wil van God wordt gedaan, waar kan het dan nog mis gaan? Ik denk dat de wil van God doen een belangrijk item is. De wil van God doen bindt ons samen. Kloven worden gedicht want Gods zal niet tegen de een A zeggen en dan zichzelf tegen spreken bij de ander. Als je kijkt naar een gezin is dit ook zo. Onenigheid ontstaat er op het moment dat er verschillen zijn. Maar op het moment dat de kinderen doen wat de ouders zeggen ontstaat er eenheid. Deze eenheid ontstaat niet als tegen het ene kind A. wordt gezegd en tegen het volgende kind B. De wil van God is eenheid. En die wil mogen wij navolgen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom