Opwekking 193 - Toon ons Uw macht, o God

 

Toon ons uw macht, o God,
laat ons weer zien
wat U deed eeuwen her.

 
Toon ons uw macht, o God,
laat ons weer zien
wat U deed eeuwen her, o Heer!
De strijdwagens van God
zijn tweemaal tienduizend,
en duizenden maal duizenden.
 
De strijdwagens van God
zijn tweemaal tienduizend,
en duizenden maal duizenden.
 
Sta op, o God, en spreek uw Woord,
doe al uw tegenstanders vluchten.
't Krijgsgeschreeuw wordt al gehoord,
gejuich van dappere soldaten.

 
Soms hebben we dit lied nodig. Soms hebben we even nodig dat God je laat zien wat Zijn macht is. In omstandigheden vol met onrecht, maar ook midden in de geestelijke strijd. Als de overwinning verder weg lijkt te zijn dan ooit, juist op die momenten hebben we nodig dat God ons Zijn macht laat zien.
 
Niets in deze wereld, zichtbaar of onzichtbaar, is er waar God geen macht over heeft. God heeft alle macht! God werkt en bouwt aan Zijn Koninkrijk en Zijn overwinning staat vast. De strijdwagens van God zijn zoveel meer dan elke macht en kracht van de vijand. Achter het hele zichtbare wereldgebeuren gaat een geestelijke strijd schuil en vandaag vragen we aan God of Hij Zijn macht aan ons wil laten zien. Dat Hij op staat en laat zien dat Hij de controle heeft. En als jij momenten hebt dat je hier aan twijfelt, proclameer dan dit lied.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom