Opwekking 192 - Ik kom in Uw heiligdom binnen

 

Ik kom in uw heiligdom binnen,
't voorhangsel ga ik voorbij.
Ik breng U mijn offer, een zoete geur,
vrucht van wat U deed in mij.
Mijn mond brengt een offer van lof, Heer.
't Gaat nu alleen om uw eer.
't Reukwerk van mijn lofgezang
stijgt op in uw woning.
Ik kniel voor de troon van mijn Koning.
Samen met mijn stem hef ik
ook mijn handen op tot U,
het loflied komt diep uit mijn hart.
 


Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
komen U toe, God van 't heelal voor eeuwig.
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
komen U toe, God van 't heelal.

 
In de Bijbel brachten de mensen vaak een offer in de tempel. De tempel zoals die er toen was kennen wij hier niet meer. Maar een mooi beeld is het wel om de tempel te gebruiken als beeld voor onze lofprijs. Aan het begin van het lied staat er ‘Ik kom Uw heiligdom binnen, het voorhangsel ga ik voorbij’.  Het voorhangsel was als een scheiding tussen het heilige en het Heilige der Heilige. Toen Jezus stierf is het voorhangsel van boven naar beneden gescheurd en daarmee kunnen wij tot God komen in het ‘Heilige der Heilige’. Met onze lofprijs mogen we het voorhangsel voorbij gaan en dichtbij God komen. Onze lofprijs is als een offer voor God en deze mogen we zelf bij God brengen.
 
Het lied zegt ook nog ‘Het reukwerk stijgt op naar Uw woning’. Laat ons loflied als een reukwerk voor God zijn. Laat het als het ware je loflied als een aangename geur voor de Heer zijn. Ik denk dat een loflied voor God dat echt uit je hart komt altijd als een aangename geur voor God is. Wat kunnen wij God geven voor wat Hij voor ons heeft gedaan? Ik denk dat wij Hem aanbidding en lof kunnen brengen en dat we dat ‘offer’ mogen brengen voor God zodat het als een aangename geur zal zijn. Voorbij het voorhangsel mogen wij ons loflied brengen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom