Opwekking 192 - Ik kom in Uw heiligdom binnen

 

Ik kom in uw heiligdom binnen,
't voorhangsel ga ik voorbij.
Ik breng U mijn offer, een zoete geur,
vrucht van wat U deed in mij.
Mijn mond brengt een offer van lof, Heer.
't Gaat nu alleen om uw eer.
't Reukwerk van mijn lofgezang
stijgt op in uw woning.
Ik kniel voor de troon van mijn Koning.
Samen met mijn stem hef ik
ook mijn handen op tot U,
het loflied komt diep uit mijn hart.
 


Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
komen U toe, God van 't heelal voor eeuwig.
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
komen U toe, God van 't heelal.

 
In de Bijbel brachten de mensen vaak een offer in de tempel. De tempel zoals die er toen was kennen wij hier niet meer. Maar een mooi beeld is het wel om de tempel te gebruiken als beeld voor onze lofprijs. Aan het begin van het lied staat er ‘Ik kom Uw heiligdom binnen, het voorhangsel ga ik voorbij’.  Het voorhangsel was als een scheiding tussen het heilige en het Heilige der Heilige. Toen Jezus stierf is het voorhangsel van boven naar beneden gescheurd en daarmee kunnen wij tot God komen in het ‘Heilige der Heilige’. Met onze lofprijs mogen we het voorhangsel voorbij gaan en dichtbij God komen. Onze lofprijs is als een offer voor God en deze mogen we zelf bij God brengen.
 
Het lied zegt ook nog ‘Het reukwerk stijgt op naar Uw woning’. Laat ons loflied als een reukwerk voor God zijn. Laat het als het ware je loflied als een aangename geur voor de Heer zijn. Ik denk dat een loflied voor God dat echt uit je hart komt altijd als een aangename geur voor God is. Wat kunnen wij God geven voor wat Hij voor ons heeft gedaan? Ik denk dat wij Hem aanbidding en lof kunnen brengen en dat we dat ‘offer’ mogen brengen voor God zodat het als een aangename geur zal zijn. Voorbij het voorhangsel mogen wij ons loflied brengen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom