Opwekking 590 - O, mijn ziel, sta op en prijs je Maker

 

O mijn ziel, sta op en prijs je Maker,
want Hij is je meester en je vriend.
Vol geduld en rijk in zien genade;
prijs de Verlosser, Jezus.

 
Lam van God, zijn liefde is oneindig;
levend brood, verzadigt mij voorgoed.
Door zijn bloed ben ik gekocht voor eeuwig,
daar bij het kruis van Jezus.
 
Refrein:
En ik bezing zolang ik ben
zijn grenzeloze trouw;
een liefdeslied tot eer van Hem,
totdat ik Hem aanschouw.
 
Elke dag bewijst Hij zijn nabijheid;
ben ik zwak, dan steun ik op zijn kracht.
Zijn sterke hand die doet mij steeds weer opstaan;
Hij is mijn Helper, Jezus.
 
Schep in mij het lied dat U wilt zingen,
laat mij zien de dingen die U ziet.
Geef mij geloof uw werken te volbrengen;
maak mij steeds meer als Jezus.
 
(Refrein)

Op een dag dan zal ik Hem ontmoeten;
als hij komt, verlangend naar zijn bruid.
Zal ik Hem zien en eeuwig bij Hem wonen;
daar wil ik zijn bij Jezus.

Dit lied laat een stuk zien van Wie Jezus is. Als je de coupletten doorleest zie je er elke keer weer wat nieuws voor bij komen. God is zoveel meer dan dat wij ons kunnen beseffen. Voor iedereen is Hij ook weer anders. Voor de een is God trouw, maar voor de ander springt liefde er uit. God geeft ons wat wij nodig hebben. Hij vult aan wat wij nodig hebben. Als wij zwak zijn, dan kunnen wij sterk zijn door te steunen op Zijn kracht zodat we weer op kunnen staan. En die kracht… dat kan liefde zijn, trouw, goedheid. God is zoveel dat Hij je altijd zal geven wat je nodig hebt. Psalm 138:3 zegt: Op de dag dat ik riep hebt U mij verhoord, U hebt mij versterkt met kracht in Mijn ziel. Als wij roepen naar God, dan hoort God ons. Al lijkt de hemel misschien van loper, Hij hoort ons wel! En zoals Psalm 138 zegt, Hij wil je sterken met kracht in je ziel. De omstandigheden veranderen misschien niet, maar wel je hart.
 
Het lied begint met: ‘O mijn ziel, sta op en prijs je Maker’. Het is een opdracht dat er staat. God is het waard om voor op te staan en hem te prijzen. Aan het einde van het lied staat er: Schep in mij een lied dat U wilt zingen. We mogen God een lied alten maken in ons hart zodat we Hem kunnen aanbidden zoals Hij wil.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom