Opwekking 590 - O, mijn ziel, sta op en prijs je Maker

 

O mijn ziel, sta op en prijs je Maker,
want Hij is je meester en je vriend.
Vol geduld en rijk in zien genade;
prijs de Verlosser, Jezus.

 
Lam van God, zijn liefde is oneindig;
levend brood, verzadigt mij voorgoed.
Door zijn bloed ben ik gekocht voor eeuwig,
daar bij het kruis van Jezus.
 
Refrein:
En ik bezing zolang ik ben
zijn grenzeloze trouw;
een liefdeslied tot eer van Hem,
totdat ik Hem aanschouw.
 
Elke dag bewijst Hij zijn nabijheid;
ben ik zwak, dan steun ik op zijn kracht.
Zijn sterke hand die doet mij steeds weer opstaan;
Hij is mijn Helper, Jezus.
 
Schep in mij het lied dat U wilt zingen,
laat mij zien de dingen die U ziet.
Geef mij geloof uw werken te volbrengen;
maak mij steeds meer als Jezus.
 
(Refrein)

Op een dag dan zal ik Hem ontmoeten;
als hij komt, verlangend naar zijn bruid.
Zal ik Hem zien en eeuwig bij Hem wonen;
daar wil ik zijn bij Jezus.

Dit lied laat een stuk zien van Wie Jezus is. Als je de coupletten doorleest zie je er elke keer weer wat nieuws voor bij komen. God is zoveel meer dan dat wij ons kunnen beseffen. Voor iedereen is Hij ook weer anders. Voor de een is God trouw, maar voor de ander springt liefde er uit. God geeft ons wat wij nodig hebben. Hij vult aan wat wij nodig hebben. Als wij zwak zijn, dan kunnen wij sterk zijn door te steunen op Zijn kracht zodat we weer op kunnen staan. En die kracht… dat kan liefde zijn, trouw, goedheid. God is zoveel dat Hij je altijd zal geven wat je nodig hebt. Psalm 138:3 zegt: Op de dag dat ik riep hebt U mij verhoord, U hebt mij versterkt met kracht in Mijn ziel. Als wij roepen naar God, dan hoort God ons. Al lijkt de hemel misschien van loper, Hij hoort ons wel! En zoals Psalm 138 zegt, Hij wil je sterken met kracht in je ziel. De omstandigheden veranderen misschien niet, maar wel je hart.
 
Het lied begint met: ‘O mijn ziel, sta op en prijs je Maker’. Het is een opdracht dat er staat. God is het waard om voor op te staan en hem te prijzen. Aan het einde van het lied staat er: Schep in mij een lied dat U wilt zingen. We mogen God een lied alten maken in ons hart zodat we Hem kunnen aanbidden zoals Hij wil.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom