Opwekking 190 - Waarlijk, mijn ziel

 

Waarlijk, mijn ziel
keert zich stil tot God,
van Hem is mijn heil.
Hij is mijn Rots, mijn Burcht,
ik zal niet wankelen.
 

Waarlijk, mijn ziel
keert zich stil tot God.
Ik verwacht het van Hem,
mijn schuilplaats is in mijn God.
Ik heb U lief, mijn Redder,
en ik vertrouw op U.
Mijn handen hef ik naar het heiligdom,
zo prijs ik U, mijn leven lang.
 
Waarlijk, mijn ziel
keert zich stil tot God,
op Hem rust mijn heil,
mijn schuilplaats is in mijn Heer.

 
Wij kunnen in het dagelijks leven heel druk en bezig zijn. Druk met ons werk, druk met onze studie, met ons gezin en vul het maar voor jezelf in. Soms lijkt het of alles vanzelf gaat en soms lijkt het alsof het kuist niet vanzelf gaat. Ik denk dat het heel belangrijk is om elke dag stil te staan bij God. Om even de rust en de tijd te nemen om naar God te gaan, met Hem ons leven te bespreken en het van Hem te verwachten. We kunnen soms zo druk zijn met van alles en nog wat dat we misschien soms vergeten het van Hem te verwachten. God is onze Rots en Burcht zodat we niet wankelen en daarmee mogen we het ook van Hem verwachten. Dat betekent niet dat we niets meer hoeven te doen, we hebben namelijk ook onze eigen verantwoordelijkheid. Maar we mogen wel vertrouwen op God. Hij zal ons niet laten om vallen.
 
Neem vandaag eens de tijd om in alle rust naar God toe te keren. Om even alle drukte buiten je te laten en tijd te nemen met God. Verwacht het in je leven ook echt van God. Ik denk dat we veel te vaak zelf oplossingen aan het bedenken zijn – wat ook goed is - maar dat we het te weinig van God verwachten. We mogen het van God verwachten want Hij is onze Rots en Schuilplaats.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom