Opwekking 589 - Ik wil juichen voor U, mijn Heer

 

Ik wil juichen voor U, mijn Heer
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U Heer
mijn hart is vol ontzag
Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.


Refrein:
En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoetem deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.

 

Ik wil juichen voor U...
Ik erken: U, Heer bent God...

Want de Heer is goed.
Zijn goedertierenheid
is tot in eeuwigheid, amen!
Ja de heer is goed,
zijn liefde
en zijn trouw
zijn tot in eeuwigheid, amen!
(Refrein)

 

Dit lied komt uit Psalm 100. Psalm 100 is een Psalm dat je aanspoort om voor God de juichen en Hem te dienen. Het is een opdracht dat in Psalm 100 staat. Voor ons is dan de vraag: Wat doen wij met deze opdracht? Juichen wij harder voor de voetbal en is voetbal belangrijker, of juichen wij harder voor God en heeft Hij onze prioriteit?

 

In het aanbidden en loven van God komt ook een stuk erkenning voort. Erkenning dat Hij God is, Hij ons gemaakt heeft en wij Hem toebehoren. In ons loflied mogen we Hem ook echt ontmoeten. Hem ontmoeten in ons lied.

 

Wat is de reden dat we Hem moeten loven? Ik denk dat we Hem loven doordat er een stuk erkenning naar God toe zit. Psalm 100 geeft in het laatste vers een reden waarom we God moeten love. Psalm 100 zegt: Loof de Heer, want Hij is goed, Zijn goedertierenheid duurt voor eeuwig en Zijn trouw van generatie op generatie. God is goed, want Hij zal nooit stoppen met trouw zijn, Hij zal zijn goedheid voor jou nooit stoppen. Dat staat hier in Psalm 100. En dat is ook de reden waarom God zo goed is en we Hem daarom mogen loven en prijzen. Als dank voor Zijn goedheid mogen we dit lied zingen.

 

En soms, soms is God loven en prijzen een offer! Dan kost het je iets, dan kun je eigenlijk helemaal niet juichen vanwege je omstandigheden. Dan ga je pas echt met een lofoffer naar God toe. Dan kost loven je iets, zoals psalm 100 het een lofoffer noemt, maar dan zal God ook Zijn troon op jouw lofprijs zetten.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom