Opwekking 189 - Zegen ons Heer

 

Zegen ons Heer, zegen ons Heer.
U, die hemel en aarde gemaakt heeft,
zegen ons Heer.


Heft uw handen op naar het heiligdom
en prijst de Heer, halleluja.

 

De Heer zegene u, de Heer zegene u.
Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft
zegene u.

 

Dank U Heer, dank U Heer. U,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
dank U Heer.


Een gebed om zegen, maar tegelijk ook een gebed vol met dank voor God! Hij Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, bij Hem kloppen we aan om zegen. We heffen onze handen vandaag op naar het heiligdom omdat we Zijn zegen willen ontvangen. We strekken ons, als het ware uit, naar Boven, naar God, Die rijk wil uitdelen en ons wil zegenen. Deze houding laat zien dat wij zonder de zegen van God niet kunnen, maar ook niet willen.

 

Tenzij dat Hij ons zegent en anders gaan we niet verder. Dat is de keus om daar tre zijn waar God jou maximaal kan zegenen omdat je zonder Zijn zegen niet kunt. En dan van daaruit mag je ook weer een zegen zijn en de zegen van de Heer ook over anderen uitspreken. Vandaag zeg ik je in de Naam van de Heer: De Heer zegene ook jou!

 

En met elkaar leven we dan vandaag in dankbaarheid omdat we gezegende mensen zijn.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom