Opwekking 189 - Zegen ons Heer

 

Zegen ons Heer, zegen ons Heer.
U, die hemel en aarde gemaakt heeft,
zegen ons Heer.


Heft uw handen op naar het heiligdom
en prijst de Heer, halleluja.

 

De Heer zegene u, de Heer zegene u.
Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft
zegene u.

 

Dank U Heer, dank U Heer. U,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
dank U Heer.


Een gebed om zegen, maar tegelijk ook een gebed vol met dank voor God! Hij Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, bij Hem kloppen we aan om zegen. We heffen onze handen vandaag op naar het heiligdom omdat we Zijn zegen willen ontvangen. We strekken ons, als het ware uit, naar Boven, naar God, Die rijk wil uitdelen en ons wil zegenen. Deze houding laat zien dat wij zonder de zegen van God niet kunnen, maar ook niet willen.

 

Tenzij dat Hij ons zegent en anders gaan we niet verder. Dat is de keus om daar tre zijn waar God jou maximaal kan zegenen omdat je zonder Zijn zegen niet kunt. En dan van daaruit mag je ook weer een zegen zijn en de zegen van de Heer ook over anderen uitspreken. Vandaag zeg ik je in de Naam van de Heer: De Heer zegene ook jou!

 

En met elkaar leven we dan vandaag in dankbaarheid omdat we gezegende mensen zijn.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom