Opwekking 588 - Er is geen vriend zo trouw als Jezus

 

Er is geen vriend zo trouw als Jezus
Nee niet één, Nee niet één.
Jezus alleen kan ons hart genezen
Hij alleen, Hij alleen
Nooit is ons zoveel troost gegeven
zoveel liefde heeft Hij alleen
Er is geen vriend zo trouw als Jezus
Nee niet één, Nee niet één.


Er is geen dag dat Hij niet dichtbij is
Nee niet één, Nee niet één.
Geen donk're nacht kan ons van Hem scheiden,
Nee niet één, Nee niet één.
Jezus kent onze strijd en zorgen
Leidt ons steeds door de dalen heen
Er is geen dag dat Hij niet dichtbij is
Nee niet één, Nee niet één.

Nooit is een zondaar vergeefs gekomen
Nee niet één, Nee niet één.
Elk die gelooft heeft Hij aangenomen
Hij alleen, Hij alleen
Nooit is ons zoveel troost gegeven
Zoveel liefde heeft Hij alleen
Er is geen vriend zo trouw als Jezus
Nee niet één, Nee niet één.


Hoe vaak ben jij al teleurgesteld in vriendschappen? Je weet wel, die momenten dat je dacht dat iemand echte vriendschap gaf, maar ineens was het voorbij. Soms door een appje met de boodschap dat de vriendschap stopt, soms doordat iemand ineens van de aardbodem verdwenen lijkt te zijn. Of het werd stiller en stiller, tot je niets meer hoorde. Maar ondertussen had jij wel je hele leven verteld aan die ander. Hoevaak heb je al gedacht: Vriendschap, ik begin er niet meer aan...

Uiteindelijk zal elke vriendschap ten dele zijn. Er is maar ene vriendschap die echt helemaal echt is en dat is de vriendschap die Jezus je biedt. Hij accepteert je onvoorwaardelijk, waar mensen dat zo vaak niet doen, maar Jezus wijst je nooit af, zelfs als je het fout doet niet. Als jij gelooft in Hem, heeft Hij je als Zijn vriend of vriendin aangenomen. Wat er ook gebeurt, Hij blijft in Zijn vriendschap altijd dichtbij je en Hij laat je nooit in de steek. Er is geen vriend zou trouw als Jezus, nee niet één, nee niet één!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom