Opwekking 188 - Laat de heerlijkheid des Heren

 

Laat de heerlijkheid des Heren
voor eeuwig duren;
dat het werk zijner handen Hem verheugt.
Ja, ik zal de Here zingen
zolang als ik leef;
psalmen wil ik voor God zingen
zolang ik ben. 

 

Dit lied komt uit psalm 104. Psalm 104 is een Psalm waarin God als grondlegger van de schepping geprezen wordt. De schepping is een weerspiegeling van Gods majesteit. De heerlijkheid van God over de schepping, laat die voor eeuwig duren. Het is eigenlijk een wens dat hier staat. Laat Gods glorie voor eeuwig blijven zoals in de schepping getoond is. Hier zien we weer hoe belangrijk de schepping een rol speelt in de glorie van God. In de schepping kunnen we God zien en kunnen we Hem prijzen. De wens gaat nog verder: Dat het werk van Zijn hand Hem verheugd. Dat betekent dat God Zich steeds weer verblijdt over wat Hij gemaakt heeft. Ik denk dat daar ook een taak voor ons ligt. Hoe gaan wij met de schepping om? God geeft zoveel mooie dingen en Hij verheugt zich over het werk wat Hij gemaakt heeft. Gaan wij er dusdanig mee om dat Hij zich steeds weer kan blijven verblijden? In dit lied en deze Psalm gaat het niet om oordeel, maar het gaat er om dat we Gods macht zien in de schepping.
​ 
Na de aandacht voor God en voor Zijn schepping is het aan ons om Hem te loven en te prijzen. Dit lied drukt het heel sterk uit: Zolang ik leef wil ik zingen. Het is goed om God elke dag weer alle eer en lof te geven. Ook als een stuk dankbaarheid naar Hem toe.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom