Opwekking 188 - Laat de heerlijkheid des Heren

 

Laat de heerlijkheid des Heren
voor eeuwig duren;
dat het werk zijner handen Hem verheugt.
Ja, ik zal de Here zingen
zolang als ik leef;
psalmen wil ik voor God zingen
zolang ik ben. 

 

Dit lied komt uit psalm 104. Psalm 104 is een Psalm waarin God als grondlegger van de schepping geprezen wordt. De schepping is een weerspiegeling van Gods majesteit. De heerlijkheid van God over de schepping, laat die voor eeuwig duren. Het is eigenlijk een wens dat hier staat. Laat Gods glorie voor eeuwig blijven zoals in de schepping getoond is. Hier zien we weer hoe belangrijk de schepping een rol speelt in de glorie van God. In de schepping kunnen we God zien en kunnen we Hem prijzen. De wens gaat nog verder: Dat het werk van Zijn hand Hem verheugd. Dat betekent dat God Zich steeds weer verblijdt over wat Hij gemaakt heeft. Ik denk dat daar ook een taak voor ons ligt. Hoe gaan wij met de schepping om? God geeft zoveel mooie dingen en Hij verheugt zich over het werk wat Hij gemaakt heeft. Gaan wij er dusdanig mee om dat Hij zich steeds weer kan blijven verblijden? In dit lied en deze Psalm gaat het niet om oordeel, maar het gaat er om dat we Gods macht zien in de schepping.
​ 
Na de aandacht voor God en voor Zijn schepping is het aan ons om Hem te loven en te prijzen. Dit lied drukt het heel sterk uit: Zolang ik leef wil ik zingen. Het is goed om God elke dag weer alle eer en lof te geven. Ook als een stuk dankbaarheid naar Hem toe.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom