Opwekking 587 - U geeft een nieuw lied in mijn mond

 

Ik was verloren, maar U redde mij
U trok mij uit de put, verhoogde mij
Zoveel liefde, toen ik was afgedwaald
zocht U naar mij.
Heer, U weet alles wat ik heb gedaan
maar door Uw bloed mag ik nu voor U staan.
Zoveel liefde, dat ik een kind van U mag zijn.
 


Refrein:
U geeft een nieuw lied in mijn mond,
ik roep het uit met heel mijn hart,
een lied van dank voor mijn grote God,
Halleluja!
Nu sta ik vast op deze rots,
nu ben ik veilig in de hand van God.
Alles werd nieuw toen Jezus kwam,
Halleluja, Uw liefde redde mij!
 
Nu mag ik leven in Uw koninkrijk
want Jezus' offer maakte plaats voor mij.
Zoveel vrede, omdat U van mij hield, stierf U voor mij.
En nu wij weten hoe geliefd wij zijn,
zijn wij gekomen om bij u te zijn
Zoveel vreugde, te weten dat U van ons houdt.
 
(Refrein)
 
Zoveel wonderen heeft U gedaan,
Zoveel plannen liggen voor ons klaar
Uw genade is zo groot voor ons,
dat wat geen mens verdient,
dat wat geen mens bedenkt,
is wat Uw liefde schenkt.
 
(Refrein)
 
laatste keer: Uw liefde redde mij!

 
Heb jij weleens een nieuw lied in je mond? Nee, niet dat je een nieuw liedje aanleert, of niet dat je een Opwekkingslied zingt dat je voor het eerst ziet, maar echt een nieuw lied, in je eigen woorden! Misschien denk je nu: “Wat krijgen we nu weer?”, maar wil je hier gewoon eens over nadenken. Zou God je een nieuw lied kunnen geven in je mond? Gewoon op het moment dat jij begint te neuriën en je gedachten laat gaan naar wat Jezus voor jou heeft gedaan.
 
Ik was verloren, maar U redde mij, U trok mij uit de put, zoveel liefde, zoveel liefde. Jezus weet alles wat je hebt gedaan en toch kwam Hij om je te redden. Hij geeft je een plek in Zijn Koninkrijk. Dit lied, ga daar gewoon eens over mediteren, ga die woorden eens gewoon tot je laten doordringen. Het is toch onbegrijpelijk dat God zoveel plannen met jou heeft, terwijl jij zonder Jezus totaal verloren was geweest.
 
En als je op die toonhoogte van verwondering en aanbidding komt, ga dan eens zingen. Gewoon zingen met je eigen woorden. De eerste keer dat ik van een zangleider deze opdracht kreeg dacht ik: “Wat is dit?”, maar ondertussen heb ik geleerd dat dit soms zo Gods Geest kan zijn die door jou heen God gaat grootmaken met een nieuw lied voor Hem.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom