Opwekking 187 - Open mijn ogen

 

Open mijn ogen,

'k wil Jezus, mijn Heer zien.

Open mijn ogen, opdat ik U zien kan.

Open mijn oren, opdat ik uw stem hoor.

Open mijn hart Heer, opdat ik gehoorzaam.

Open mijn ogen, oren en hart zodat ik U gehoorzaam. Dat betekent dus dat als God onze oren, ogen en hart opent dat we dan ook aan de slag moeten met wat wij zien of horen. Dat wij handen en voeten daaraan mogen geven en ons voorbeeld Jezus mogen volgen in wat wij zien en horen. Als wij Jezus zien, dan zien wij iemand die vol genade, liefde en kracht is. Jezus is de persoon waar wij ons aan mogen spiegelen. Aan Hem mogen we ons optrekken en Zijn voorbeeld volgen. Dat gebeurt er als we Jezus gaan zien. Als God nze oren opent dat zullen we Hem ook gaan horen. Dan zullen we de (zachte) stem van Jezus gaan leren verstaan. En ook die stem mogen wij volgen. We mogen luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft en hoe wij daar mee aan de slag mogen gaan.

 

Het belangrijkste is misschien wel dat ons hart open is. Want wat hebben we aan open ogen en ogen als ons hart niet open is. Hoe kan God dan echt tot in ons hart doordingen? Als ons hart open is kunnen we Hem gehoorzaam zijn in wat Hij van ons vraagt. Laten we steeds weer naar Jezus kijken zodat Hij echt ons voorbeeld kan zijn en wij Hem kunnen volgen. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom