Opwekking 586 - Heel de schepping geeft U eer

 

Heel de schepping geeft U eer

buigt zich vol aanbidding neer.

Jezus Christus, Zoon van God,

trouw in eeuwigheid.

Heel de schepping zingt uw lof;

U alleen bent onze God,

onze koning die regeert,

heerser voor altijd!


Refrein:

Hij is Heer en zijn eer

vult de aarde, vult de hemel

en zijn heerlijkheid wordt

wereldwijd geroemd.

Hij is Heer, geef Hem eer

heel de aarde, heel de hemel,

want wij leven

voor de glorie van uw naam,

de glorie van uw naam.


U alleen hebt alle macht,

leer ons leven uit uw kracht.

Blaas uw vuur aan in ons hart,

dat iedereen het ziet en ieder hoort

 

(Refrein)

 

Heilig is de Heer,

de schepping juicht,

de schepping juicht.

 

De schepping juicht, de schepping aanbidt, de schepping geeft Hem eer. Bijzonder is het om te lezen dat de schepping God eer en aanbidding geeft. Dat geeft aan hoe belangrijk het is om God alle eer te geven. De hele schepping geeft God eer. Als je om je hen kijkt kun je het zien. De schepping geeft God eer door het bijzondere dat de schepping heeft: Het leven dat de schepping geeft, de rust, de stilte en de bloei en alles wat bij de schepping hoort. Uiteindelijk wordt door de schepping Hem eer gegeven want door de schepping heen kunnen wij God zien.

 

In hoeverre geven wij God eer? Wij zijn de kroon op de schepping, hebben wij dan niet de taak om God net zoveel of nog veel meer eer te geven dan de schepping? Hebben wij dan niet de taak om Hem alle aanbidding te geven die Hem toekomt? Met de schepping mogen wij juichen voor onze God!

 

Als wij leven vanuit de kracht van God zullen wij veel zien van de kracht van God en zal aanbidding en lofprijzing denk ik onderdeel van je leven worden. God wil ons aanvuren met Zijn passie en liefde zodat het vuur in ons hart weer gaat branden en blijft branden zodat iedereen zal zien en horen wie God is! Geef jij Hem alle eer?

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom