Opwekking 186 - Hoe lieflijk op de bergen zijn de voeten

 

Hoe lieflijk op de bergen zijn de voeten
van hem, die brengt goed nieuws,
die heil en vrede proclameert
en die ons zegt:
Mijn God heerst, mijn God heerst,
mijn God heerst.


Wat een apart lied is dit. Het klinkt wel leuk, die woorden, maar begrijpen van deze woorden valt nog niet mee. Het zijn woorden die uit Jesaja 52 komen. Een hoofdstuk waar het gaat over de komende verlossing van Israël uit de ballingschap, maar dieper ook de komende verlossing door Jezus Christus. Dit gedeelte gaat over de komst van de Koning die over de bergen er aan komt om Jeruzalem te verlossen.

 

Er komt een Koning die Jeruzalem komt verlossen, maar er komt ook een Koning die straks ons definitief zal verlossen. Hij komt straks over de bergen, dat symbool staat voor de bergen rondom Jeruzalem, waarover Hij aan zal komen en ineens zal Hij er zijn. Hij komt straks met heil en vrede. Zo is Hij gekomen voor Israël toen ze uit de ballingschap terug mochten keren, maar zo zal Jezus straks letterlijk naar ons toekomen, als over de bergen, richting het Jeruzalem, als symbool van de verzameling van gelovigen op aarde. Hij komt, als Koning en Hij heerst. 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom