Opwekking 186 - Hoe lieflijk op de bergen zijn de voeten

 

Hoe lieflijk op de bergen zijn de voeten
van hem, die brengt goed nieuws,
die heil en vrede proclameert
en die ons zegt:
Mijn God heerst, mijn God heerst,
mijn God heerst.


Wat een apart lied is dit. Het klinkt wel leuk, die woorden, maar begrijpen van deze woorden valt nog niet mee. Het zijn woorden die uit Jesaja 52 komen. Een hoofdstuk waar het gaat over de komende verlossing van Israël uit de ballingschap, maar dieper ook de komende verlossing door Jezus Christus. Dit gedeelte gaat over de komst van de Koning die over de bergen er aan komt om Jeruzalem te verlossen.

 

Er komt een Koning die Jeruzalem komt verlossen, maar er komt ook een Koning die straks ons definitief zal verlossen. Hij komt straks over de bergen, dat symbool staat voor de bergen rondom Jeruzalem, waarover Hij aan zal komen en ineens zal Hij er zijn. Hij komt straks met heil en vrede. Zo is Hij gekomen voor Israël toen ze uit de ballingschap terug mochten keren, maar zo zal Jezus straks letterlijk naar ons toekomen, als over de bergen, richting het Jeruzalem, als symbool van de verzameling van gelovigen op aarde. Hij komt, als Koning en Hij heerst. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom