Opwekking 185 - Jezus is de Heer, Koning voor altijd

 

Jezus is de Heer, Koning voor altijd.
Vrede en gerechtigheid
brengt Christus ons weer.
Elke generatie, elke stam of natie
zal zich onderwerpen tot zijn eer.
Want de Vader Zelf
deed Hem opstaan uit de dood
en Hij gaf zijn Zoon alle macht
om te heersen als vorst
van gerechtigheid en kracht.
Onze God heeft zijn Zoon
bevestigd als Heer.

 


Elke generatie zal Jezus eren en zal Hem verhogen, het maakt niet uit hoe oud dat je bent of waar je vandaan komt. Er is maar een God, en die God zal uiteindelijk door iedereen verhoogd worden. Jezus stond op uit de dood en daardoor is aan Hem alle macht gegeven en is Hij Koning geworden over ons. Daardoor zal Jezus uiteindelijk door iedereen verhoogd worden. Ik vind het mooi dat elke generatie, leeftijd, natie of wat dan ook geen enkele rol speelt bij het eren van Jezus. Het maakt niet uit waar we vandaan komen, wie we zijn of wat we doen, we hebben dezelfde God die we samen mogen eren.
 
Door de opstanding van Jezus is er vrede gekomen. Vrede met God, maar ook met de mensen om je heen. We zien lang niet altijd vrede, maar in Jezus mogen we vrede zien en die vrede mgoen we ook uitdragen. Jezus heeft ons vrede en gerechtigheid gebracht. Hij is Heer van vrede en gerechtigheid. Nu zien we misschien nog niet altijd die vrede en gerechtigheid. Maar er komt een dag waarin het zichtbaar gaat worden en ook werkelijkheid over de hele wereld. Tot die dag mogen wij namens Jezus dragers van vrede en gerechtigheid zijn en onze God eren want Hij is Heer!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom