Opwekking 584- Zo machtig, zo waardig

 

Refrein:
Zo machtig, zo waardig;
heilig is de Heer, onze God.
Barmhartig, genadig;
heilig is de Heer, onze God.

 
De aarde zingt van zijn heerschappij,
de bergen verheffen hun stem.
De zee verkondigt: Luister naar Hem
de hemel juicht: Hoe groot zijt Gij!
 
(Refrein)
 
Als Jezus komt, die tijd is nabij,
verheffen miljoenen hun stem.
Vol eerbetoon aanbidden zij Hem
en roepen uit: Hoe groot zijt Gij!
 
(Refrein)
 
Wij buigen ons voor zijn heerschappij,
verheffen voor Hem onze stem.
Als Hij verschijnt, aanschouwen wij Hem
en roepen uit: Hoe groot zijt Gij!
 
(Refrein 2x)

 
Zo machtig, zo waardig, heilig, barmhartig en genadig is de Heer onze God! Dit lied laat iets horen van hoe machtig en waardig God is. Het spreekt uit hoe groot God is. Mooi is het om met dit lied mee te zingen. En het mooie is dat God nog veel groter en geweldiger is dan wij ooit kunnen beseffen. Elke dag weer mogen we steeds meer leren over God, over hoe groot, machtig en waardig Hij is.
 
Alles om ons heen laat zien wie God is en hoe groot dat Hij is. Kijk maar naar de zee, de natuur. De hemel en aarde laten zien wie God is. Ze zingen het als het ware uit hoe groot dat Hij is. De bergen, de zee, het land, alles spreekt van Gods grootheid.
 
God is het waard om aanbeden te worden. Hij is het waard dat Hij aanbeden wordt om Zijn grootheid. Openbaring 4:11 zegt: ‘U bent het waard Heer om te ontvangen de heerlijkheid, de kracht en de eer, want U hebt alle dingen geschapen, en door U wil bestaan zij en zijn zij geschapen.’ God is het waard om alle eer te krijgen, want Hij is het begin, Hij heeft alles gemaakt. Door zijn wil bestaan wij en zijn wij gemaakt. De oorsprong is bij God. En als wij om ons heen kijken kunnen wij zien hoe groot God is. Als Hij terug komt is de dag dat we Hem voor altijd groot kunnen maken. Tot die dag mogen we Hem onze lof toe zingen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom