Opwekking 584- Zo machtig, zo waardig

 

Refrein:
Zo machtig, zo waardig;
heilig is de Heer, onze God.
Barmhartig, genadig;
heilig is de Heer, onze God.

 
De aarde zingt van zijn heerschappij,
de bergen verheffen hun stem.
De zee verkondigt: Luister naar Hem
de hemel juicht: Hoe groot zijt Gij!
 
(Refrein)
 
Als Jezus komt, die tijd is nabij,
verheffen miljoenen hun stem.
Vol eerbetoon aanbidden zij Hem
en roepen uit: Hoe groot zijt Gij!
 
(Refrein)
 
Wij buigen ons voor zijn heerschappij,
verheffen voor Hem onze stem.
Als Hij verschijnt, aanschouwen wij Hem
en roepen uit: Hoe groot zijt Gij!
 
(Refrein 2x)

 
Zo machtig, zo waardig, heilig, barmhartig en genadig is de Heer onze God! Dit lied laat iets horen van hoe machtig en waardig God is. Het spreekt uit hoe groot God is. Mooi is het om met dit lied mee te zingen. En het mooie is dat God nog veel groter en geweldiger is dan wij ooit kunnen beseffen. Elke dag weer mogen we steeds meer leren over God, over hoe groot, machtig en waardig Hij is.
 
Alles om ons heen laat zien wie God is en hoe groot dat Hij is. Kijk maar naar de zee, de natuur. De hemel en aarde laten zien wie God is. Ze zingen het als het ware uit hoe groot dat Hij is. De bergen, de zee, het land, alles spreekt van Gods grootheid.
 
God is het waard om aanbeden te worden. Hij is het waard dat Hij aanbeden wordt om Zijn grootheid. Openbaring 4:11 zegt: ‘U bent het waard Heer om te ontvangen de heerlijkheid, de kracht en de eer, want U hebt alle dingen geschapen, en door U wil bestaan zij en zijn zij geschapen.’ God is het waard om alle eer te krijgen, want Hij is het begin, Hij heeft alles gemaakt. Door zijn wil bestaan wij en zijn wij gemaakt. De oorsprong is bij God. En als wij om ons heen kijken kunnen wij zien hoe groot God is. Als Hij terug komt is de dag dat we Hem voor altijd groot kunnen maken. Tot die dag mogen we Hem onze lof toe zingen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom